نمایندگی

پرینت

شرکت تسهیل گستر به منظور توسعه شبکه فروش خود اقدام به جذب نماینده در مراکز استان و شهرستانهای مختلف نموده است. بدین منظور جهت سهیم کردن این متقاضیان در سود شرکت تسهیلات ویژه ای را تدارک دیده است که به قرار زیر می باشند:

 

  نوع تعداد

قیمت واحد 

(ریال)

قیمت کل

(ریال)

تعداد چک ها

سود شما

(ریال)

سود سالهای بعد

(ریال)

خرید
  شیشه ای 5 6000000 30000000 6 10000000 1000000  
  برنزی 20 5000000 100000000 9 60000000 6000000  
  نقره ای 50 4000000 200000000 12 200000000 20000000  
  طلایی 100 3000000 300000000 15 500000000 50000000  
  نگین 200 2000000 400000000 18 1200000000 120000000