تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه


 پيشنهاد خدمات


پيشنهاد خدمات

 

 

[عنوان پیشنهاد خدماتی]

 

 

دریافت کننده پیشنهاد:

[نام]، [نام دریافت كننده]

 

 

 

تهیه و تنظیم:

[نام پیشنهاد دهنده]

[نام شركت شما]

 

                           [استان]، [شهر]

                             [آدرس شما]

                            [آدرس شما 2]

                      [کد پستی]

 

                        تلفن: [شماره تلفن]

                      دورنگار: [شماره دورنگار]

                       [پست الکترونیکی]

                                

تاریخ تحویل:

[تاریخ]

 

فهرست

 

بیان محرمانگی و سری بودن ..................................................................... 2

خلاصه اجرایی .......................................................................................... 3

1-                سوابق شركت................................................................................ 4

2-                شناسایی نیازها .............................................................................. 6

2.1. مطالبات [نام گروه دریافتی]..................................................................... 6

2.2. مطالبات دیگر ....................................................................................... 7

2.3. فرضیات ............................................................................................... 7

2.4. شناسایی نیازها .................................................................................. 7

2.5. محدوده پروژه ....................................................................................... 8

3. راه حل های پیشنهادی .......................................................................... 9

3.1. اهداف ................................................................................................ 9

3.2. راه حل ................................................................................................ 9

3.2.1. دریافتی ها........................................................................................ 9

3.2.2. مطالبات در قبال راه حل ها ................................................................... 9

3.3.3. گروه [تیتر پروژه] .............................................................................. 10

4. چرا [اسم شركت]؟ ............................................................................ 11

4.1. منافع پلان پیشنهادی ما ....................................................................... 11

4.2. مزایای اقتصادی .................................................................................. 11

4.3. شرایط گروه ....................................................................................... 12

4.4. مثال هایی از موفقیت پلان پیشنهادی ما .................................................. 12

5. پلان اجرایی......................................................................................... 13

5.1. شناسایی روش .................................................................................. 13

5.2. برنامه زمانی تولید ............................................................................... 13

5.3. امتحان و ارزیابی ................................................................................. 14

5.3.1. واحد اندازه گیری عملكرد ................................................................... 14

6. بودجه و هزینه ها ............................................................................... 15

6.1. برآورد قیمت ....................................................................................... 15

6.2. نحوه پرداخت ...................................................................................... 17

6.3. تضمین .............................................................................................. 17

7. نتیجه گیری ........................................................................................ 18

8. ضمیمه الف ........................................................................................ 19

9. ضمیمه ب .......................................................................................... 20

10. ضمیمه ج ......................................................................................... 21

 

 

 

 


رازداری و عدم افشاء

 

 

 

این سند حاوی اطلاعات اختصاصی و محرمانه می باشد. [دریافت کننده] تعهد می نماید تمامی اطلاعات موجود در این سند را صرفاً و منحصراً در ارتباط با معاملات و فعالیت های تجاری خود با [نام شرکت شما] مورد استفاده قرار دهد. دریافت کننده همچنین موافقت می نماید تمامی کارمندان فعلی و آتی خود را که به محتویات این سند دسترسی دارند، به طور کامل از محرمانه بودن آن مطلع سازد.

 

دریافت کننده سند تضمین می نماید تمامی کارمندان خود را از اهمیت بالا و محرمانه بودن اطلاعات سند به طور کامل مطلع نماید، به نحوی که ایشان اطلاعات مذکور را برای هیچ طرف ثالثی فاش ننمایند. البته اطلاعاتی که به طور معمول در اختیار عموم قرار می گیرند از این مورد مستثنی خواهند بود. دریافت کننده همچنین تعهد می نماید بدون اخذ موافقت کتبی شرکت [نام شرکت شما]، هیچ گونه نسخه برداری را از هیچ یک از بخش های این پیشنهاد صورت نداده و اجازه آن را نیز به طرف ثالثی ندهد. 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی عناوین تجاری مذکور در این پیشنهاد و کلیه موارد الحاقی و مربوط به آن، شامل تمامی مدارک و اسناد، فایل ها، اطلاعات بازاریابی و چند رسانه ای منحصراً متعلق به [نام شرکت] می باشد.

 

[نام دریافت کننده] با دریافت این پیشنهاد با تمامی موارد فوق الذکر موافقت نموده و خود را ملزم به رعایت آنها می داند.


خلاصه پیشنهاد:

 

 

پیشنهاد تجاری پیش رو  توسط [نام شركت] در ارتباط با پروژه [نام پروژه] برای [نام دریافت كننده] تهیه و تنظیم شده است.

 

شایان ذکر است که ما وضعیت بازار [نام بازار] را به طور کامل مورد بررسی قرار داده و از موقعیت ممتاز و فرصت بسیار مناسبی که شرکت شما در ارتباط با [فرصت مشخص شود] در اختیار دارد، مطلع می باشیم. همچنین معتقدیم که بازار [نام بازار] در حال [وضعیت مشخص شود] بوده و لذا اقدامات و تدابیر لازم به جهت [نوع اقدام مشخص شود] پیروزمندانه  از سوی این شرکت اتخاذ شده است.

 

خوشبختانه ما با توجه به مطالعه دقیق وضعیت شرکت شما اطمینان داریم که خدمات پیشنهادی به طور کامل پاسخگوی تمامی نیاز های شما خواهد بود. [نام شرکت شما] می تواند [به طور خلاصه اهداف مشخص شود] را با بهره گیری از [استراتژی یا راه حل مشخص شود] حداکثر تا تاریخ [تاریخ] و با هزینه [مقدار] تکمیل نماید. در صورت عقد قرارداد، شرکت شما از:

 

o[مزایای اصلی استفاده از خدمات پیشنهادی خود را بنویسید.]

o[مزایای اصلی استفاده از خدمات پیشنهادی خود را بنویسید.]

o[مزایای اصلی استفاده از خدمات پیشنهادی خود را بنویسید.]

o[مزایای اصلی استفاده از خدمات پیشنهادی خود را بنویسید.]

 

توانایی منحصر به فرد در [مهارت ها را شرح دهید] و تجربه فراوان و سابقه درخشان در [زمینه و تجربه کاری مشخص شود] ما را به شریك و همکاری مناسب برای شما در بازار [بازار] مبدل خواهد ساخت. امیدواریم ارائه این پیشنهاد زمینه ساز برقراری رابطه ای سود آور برای طرفین گردد.


1.  سابقه شركت:

 

 

[نام شرکت شما] (www.website.com) تولید کننده [نام محصول] یا ارائه دهنده خدمات [نوع خدمات] در تاریخ [تاریخ] توسط [مؤسس و یا گروه مؤسسین] تاسیس شده است. این شرکت در [مشخص شود] و خصوصاً [دستاور هازمینه های مربوطه] به موفقیت های عدیده ای دست یافته و افتخارات بسیاری را  در ارتباط با [مشخص شود] نصیب خود ساخته است.

 

هم اکنون تعداد مشتریان [نام شرکت شما] در [منطقه یا بازار مشخص شود] به بیش از [تعداد] رسیده است. این شرکت در حال حاضر [تعداد] کارمند در اختیار دارد.

 

اهداف شرکت:

 

[اهداف، برنامه ها یا دورنمای شرکت خود را مشخص نمایید]

 

 

[خدمات یا محصولات  شرکت خود را مشخص نمایید]:

 

o[محصول یا خدمات شرکت خود را  ذکر نمایید]

o[محصول یا خدمات شرکت خود را  ذکر نمایید]

o[محصول یا خدمات شرکت خود را  ذکر نمایید]

o[محصول یا خدمات شرکت خود را  ذکر نمایید]

 

 

دفاتر شركت:

 

o[شهر] [دفتر مرکزی]

o[شهر]

o[شهر]

o[شهر]

 

[گواهی نامه ها یا امتیاز ها یا عضویت ها]:

 

o[گواهی نامه ها یا امتیاز ها یا عضویت ها]:

o[گواهی نامه ها یا امتیاز ها یا عضویت ها]:

o[گواهی نامه ها یا امتیاز ها یا عضویت ها]:


افتخارات:

 

o[مورد یک]

o[مورد دو]

o[مورد سه]

 

نتایج مالی سال گذشته [اختیاری]:

 

oدر آمد: [مقدار]

oسود: [مقدار]

 

جهت کسب اطلاعت بیشتر در ارتباط کارمندان شرکت که در انجام این پروژه نقش کلیدی دارند به  بخش 4.3 "قابلیت های گروه" مراجعه نمایید.

 

[ذکر موارد ذیل اختیاری می باشد:

 

oتاریخچه شركت

oساختار حقوقی[1]

oچارت سازمانی [2]

oهیئت مدیره

oسهامداران اصلی

oتخمین های مالی[3] ]


2.  تعریف نیازها و فرصت ها:

 

 

 

2.1. نیاز های [نام دریافت كننده]:

 

[نام شركت شما] بر اساس بررسی های خود نیاز های [نام دریافت کننده] را به صورت ذیل تعیین نموده است:

 

نیاز های کلی [نام دریافت کننده] در ارتباط با [عنوان پروژه]:

 

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

 

نیاز های فنی:

 

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

o[نیاز ها قید شود]

 

روش های نظارتی/گزارشی :

 

o[روش]

o[روش]

o[روش]

 

روش های ارزیابی:

 

o[روش]

o[روش]


زمان بندی مراحل مختلف پروژه :

 

تاریخ ارائه پیشنهاد

انتخاب تامین كننده

شروع پروژه

بازبینی اولیه

تكمیل پروژه

 

[تاریخ]

 

[تاریخ]

 

[تاریخ]

 

[تاریخ]

 

[تاریخ]

 

بودجه پروژه :

 

بودجه ماهانه

بودجه كل

بودجه هزینه های جانبی

 

[مقدار]

 

[مقدار]

 

[مقدار]

 

 

2.2. سایر نیاز ها:

 

[نام شركت شما] موارد ذیل را نیز جهت تکمیل موفقیت آمیز پروژه ضروری می داند:

 

o[سایر موارد ذکر شود]

o[سایر موارد ذکر شود]

o[سایر موارد ذکر شود]

 

 

2.3. فرضیات:

 

فرضیات ذیل در طی مراحل تنظیم پیشنهاد به دست آمده اند:

 

o[فرضیه]

o[فرضیه]

o[فرضیه]

o[فرضیه]

 

2.4.فرصت:

 

شرکت شما امکان استفاده از [فرصت مد نظر ذکر شود] خواهد داشت که در صورت بهره مندی از آن [مبلغ بازگشت سرمایه] از کل مبلغ سرمایه گذاری شده در این راستا به شرکت باز خواهد گشت.

 

همچنین پس از بررسی تمامی زوایا و با در نظر گرفتن مهارت ها و توانایی های هر دو شرکت، [تعداد] فرصت بالقوه دیگر نیز در این خصوص مشاهده می شود:


 1. [فرصت را مشخص كنید].
 2. [فرصت را مشخص كنید].
 3. [فرصت را مشخص كنید].

 

استراتژی پیشنهادی ما همانطور که در بخش 3.2 نیز تشریح شده است، بر اساس تمایلات و نیاز های فعلی بازار بوده  و لذا [نام شرکت شما] می تواند [دریافت کننده] را در دستیابی به یک بازار جدید، پاسخگویی به نیاز های مشتریان در این بازار و مقابله با مشکلات و تهدید های ناشی از [مشخص شود] به خوبی همراهی نماید.

 

[موارد دیگری که می توانید به صورت اختیاری اضافه نمایید:

oتحلیل نقاط ضعف،قدرت، فرصت ها و تهدید ها

oدورنمای رقباتی

oموانع ورود به بازار]

 

 

2.5. وسعت پروژه:

 

تکمیل موفقیت آمیز این پروژه نیازمند مشارکت بیش از [تعداد] نفر از کارمندان [دریافت کننده] و هماهنگی بخش های [مشخص شود] در [شهر ها مشخص شود] خواهد بود.

 

 پیگیری و استفاده بهینه از [راهکار یا فرصت مشخص شود]، تاثیر بسزایی در [مشخص شود] و [مشخص شود] خواهد داشت.

 

لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حجم کار و مراحل مختلف پروژه به نمودار تنظیم شده در [ضمیمه مشخص شود] مراجعه فرمایید.


3.  طرح یا راهکار پیشنهادی:

 

 

3.1. اهداف:

 

ما وضعیت فعلی شرکت شما را در بازار به دقت مورد بررسی قرار داده و معتقدیم اهداف  مشخص شده در ذیل قابل دسترسی می باشند:

 

o[توضیح مختصری از هدف].

o[توضیح مختصری از هدف].

o[توضیح مختصری از هدف].

 

3.2. راهکار:

 

[ به تفصیل راهکار مد نظر خود  و پیش نیاز های آن را مشخص نمایید]

 

[توضیح دهید راهکار پیشنهادی شما چگونه می تواند شرکت دریافت کننده پیشنهاد را با توجه به وضعیت فعلی آن در رسیدن به اهداف تعیین شده کمک نماید]

 

3.2.1.محصولات پروژه:

 

در طی مراحل تکمیل این پروژه، موارد ذیل ارائه خواهد آمد:

 

o[موارد اصلی تحویلی را مشخص نمایید]

o[موارد اصلی تحویلی را مشخص نمایید]

o[موارد اصلی تحویلی را مشخص نمایید]

o[موارد اصلی تحویلی را مشخص نمایید]

o[موارد اصلی تحویلی را مشخص نمایید]

 


3.2.2. نیاز ها و راه های پاسخگویی به آنها:

 

جدول ذیل نشان می دهد كه چگونه نیاز های [نام دریافت کننده] مد نظر قرار گرفته و همگام با آن، فرصت پرداختن و پاسخگویی به آنها مشخص شده است:

نیاز ها

راه حل ها

محصولات پروژه در هر مرحله

[توضیح مختصر]

[چگونگی امکان پاسخگویی را مشخص نمایید]

[محصولات پروژه را مشخص نمایید]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول1. [عنوان پروژه]، نیاز ها و راه حل ها

 

3.2.3. تیم کاری [عنوان پروژه]:

 

 [نام]، [سمت] علاوه بر سرپرستی و هدایت پروژه مدیریت گروه های ذیل را نیز بر عهده خواهد داشت:

 

oگروه الف   مدیر:[نام]، [سمت].

اعضاء:[نام]، [سمت]، [نام]، [سمت]، [نام]، [سمت]، [نام]، [سمت].

وظایف اصلی:

1.     [وظیفه 1]

2.     [وظیفه 2]

3.     [وظیفه 3]

 

oگروه ب   مدیر:[نام]، [سمت].

اعضاء:[نام]، [سمت]، [نام]، [سمت]، [نام]، [سمت]، [نام]، [سمت].

وظایف اصلی:

1.     [وظیفه 1]

2.     [وظیفه 2]

3.     [وظیفه 3]

 

oگروه پ   مدیر:[نام]، [سمت].

اعضاء:[نام]، [سمت]، [نام]، [سمت]، [نام]، [سمت]، [نام]، [سمت].

 

وظایف اصلی:

1.     [وظیفه 1]

2.     [وظیفه 2]

3.     [وظیفه 3]


4.  چرا [نام شركت تان]؟

 

 

4.1. مزایای و فواید پیشنهادی ما:

 

با مقایسه توانمندی ها و قابلیت های [نام شرکت شما] با توانمندی های سایر شرکت های فعال در این عرصه، مزایای همکاری با ما به سهولت مشخص می گردد:

 

o[مزایای استفاده از طرح پیشنهادی خود را بنویسید، برای مثال، بهبود مدل تجاری، ذخایر ماهانه، سود دهی بالا، اختصاص هزینه ماهانه کمتر، اتمام پروژه در زمان کمتر، سطح بالای فعالیت تجاری به دور از نوسانات جدی، هزینه اجرا و پیاده سازی پایین و ...]

o...

o...

 

4.2. مزایای رقابتی:

 

در ذیل مواردی که [نام شرکت شما] را از سایر شرکت های مشابه متمایز می نماید، قید شده است:

 

[قابلیت ها و توانایی های  که شرکت شما را از سایر شرکت ها متمایز می سازد، قید شود]

 

oشناخت شركت:

میزان آشنایی از عنوان تجاری: [توضیح مختصری داده و یا دلایلی را ارائه نمایید]

تصویر عنوان تجاری:...

ماهیت عنوان تجاری:...

شناخت صنعتی:...

اعتماد:...

[سایر موارد]

 

oتخصص ها و ثبات:

نیروی كاری متخصص: [توضیح مختصری داده و یا دلایل و مثال هایی را ارائه نمایید]

نیروی انسانی ماهر:...

مهارت های فنی:...

راه حل تولید:...

استاندارد های سطح بالا:...

ثبات:...

[سایر موارد]


oتكنولوژی:

عملكرد: [توضیح مختصری داده و یا دلایل و مثال هایی را ارائه نمایید]

انعطاف پذیری:...

قابلیت مواجه با تغییرات:...

قابلیت اطمینان:...

قابلیت ها و كار كرد:...

[سایر موارد]

 

oموفقیت ها:

رشد پایدار در میزان فروش: [توضیح مختصر داده و یا دلایل و مثال هایی را ارائه نمایید]

دستاورد ها و موفقیت ها:...

انطباق پذیری:...

میزان وفاداری مشتریان:...

خدمات رسانی به مشتریان:

بهترین خدمات:[توضیح مختصر یا شاهد واقعی].

 

o...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.نتیجه گیری:

 

 

[نام شرکت تان] اطمینان دارد [راهکار پیشنهادی مشخص شود]، [فواید راه حل پیشنهادی تان را به صورت خلاصه بنویسید] به دنبال خواهد داشت.امیدواریم ارائه این پیشنهاد زمینه ساز برقراری رابطه ای طولانی مدت و پرمنفعت برای هر دو شرکت گردیده و [نام شرکت شما] و [دریافت کننده] بتوانند به عنوان شریک و همکار برای سال های متمادی رو به رشد و موفقیت آمیزی را تجربه نمایند.

 

لازم به ذکر است که مراحل ذیل می بایست جهت توافق نهایی و عقد قرارداد صورت گیرد:

 

-    ارائه سوالات / پیشنهادات.

-    ارائه پیشنهاد جایگزین/ ویا تایید پیشنهاد [نام شرکت]

-    مذاکره درباره هزینه ها، شرایط و ضوابط

 

[نام شرکت شما] بدین وسیله صحت تمامی اطلاعات مندرج در این پیشنهاد را تأیید نموده و خود را قانوناً ملزم به رعایت تمامی شرایط، تعهدات و ضوابط پیشنهاد می داند. همچنین لازم به ذکر است که در تنظیم این پیشنهاد حدالامکان سعی شده است تمامی نیاز ها و شرایط شرکت شما مد نظر قرار گیرد. این پیشنهاد تا تاریخ [تاریخ] معتبر خواهد بود.

 

 

با کمال احترام.

 

 

 

[نام ارائه دهنده پروپوزال]

[سمت]

[نام شرکت تان]


 

ضمیمه الف:

 

بعضی از مواردی که معمولاً در ضمایم قید می شوند:

 

oاطلاعات جانبی، مانند: مطالعات طرف ثالث، نقل قول ها، تحقیقات یا نتایج بررسی ها

oنمودار های نشان دهنده مراحل تکمیل پروژه یا روش های نصب و پیاده سازی

oتخمین صورت گرفته از هزینه های آتی یا محاسبات دیگر

o         نمونه هایی از دستاورد های شرکت: اطلاعاتی درباره پروژه های مشابهی که برای دیگران به انجام رسانده اید و نتایج آن ها.

oپیشنهادات مشتریان، نامه های مرجع، تکه های روزنامه، نشریه ها و عقاید و نوشته ها

oامتیاز ها و گواهی نامه ها

oرزومه های کارکنان

oوقایع مهم شرکت

oشرایط و مقررات جانبی

oمحدودیت قانونی

oقوانین مربوطه

oسلب مسئولیت ها


ضمیمه ب:

 

بعضی از مواردی که معمولاً در ضمایم قید می شوند:

 

oاطلاعات جانبی، مانند: مطالعات طرف ثالث، نقل قول ها، تحقیقات یا نتایج بررسی ها

oنمودار های نشان دهنده مراحل تکمیل پروژه یا روش های نصب و پیاده سازی

oتخمین صورت گرفته از هزینه های آتی یا محاسبات دیگر

o         نمونه هایی از دستاورد های شرکت: اطلاعاتی درباره پروژه های مشابهی که برای دیگران به انجام رسانده اید و نتایج آن ها.

oپیشنهادات مشتریان، نامه های مرجع، تکه های روزنامه، نشریه ها و عقاید و نوشته ها

oامتیاز ها و گواهی نامه ها

oرزومه های کارکنان

oوقایع مهم شرکت

oشرایط و مقررات جانبی

oمحدودیت قانونی

oقوانین مربوطه

oسلب مسئولیت ها


ضمیمه پ:

 

بعضی از مواردی که معمولاً در ضمایم قید می شوند:

 

oاطلاعات جانبی، مانند: مطالعات طرف ثالث، نقل قول ها، تحقیقات یا نتایج بررسی ها

oنمودار های نشان دهنده مراحل تکمیل پروژه یا روش های نصب و پیاده سازی

oتخمین صورت گرفته از هزینه های آتی یا محاسبات دیگر

o         نمونه هایی از دستاورد های شرکت: اطلاعاتی درباره پروژه های مشابهی که برای دیگران به انجام رسانده اید و نتایج آن ها.

oپیشنهادات مشتریان، نامه های مرجع، تکه های روزنامه، نشریه ها و عقاید و نوشته ها

oامتیاز ها و گواهی نامه ها

oرزومه های کارکنان

oوقایع مهم شرکت

oشرایط و مقررات جانبی

oمحدودیت قانونی

oقوانین مربوطه

oسلب مسئولیت ها[1] (برای مثال تضامنی، با مسئولیت محدود و ...)

[2] (ساختار درختی از بخش های مختلف تشکیل دهنده)

[3] (تخمین هایی که در ارتباط با درآمد ها و هزینه های آتی شرکت صورت می گیرد)

 

 

 

 


در هر سمت و سازمانی که باشید مستندات "کسب یار" کمک خواهد کرد در تمام ابعاد یک کسب و کار اعم از بازاریابی و فروش، منابع انسانی، تامین و عملیات، حقوق، اینترنت و تکنولوژی، مدیریت و برنامه ریزی و ...  در اسرع وقت حرفه ای ترین سند تجاری و اداری که متضمن حقوق و منافع شماست را در اختیار داشته باشید.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1500 سند دیگر در بیش از 5000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//