تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد مشاوره و پیمانکاران مستقل توافقنامه ی خدمات مسافرتی


 توافقنامه ی خدمات مسافرتی


توافقنامه ی خدمات مسافرتی

 

 

 

توافقنامه خدمات مسافرتی

 


توافقنامه خدمات مسافرتی

 

ما بین:          ]نام شرکت شما[ ("تامین کننده خدمات مسافرتی")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل شما]

 

 

و:                 [نام شرکت] ("مشتری")، شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد:

 

[آدرس كامل]

 

منعقد و از تاریخ [تاریخ ذکر گردد] معتبر محسوب می گردد.

 

مقدمه:

نظر به این که "تامین کننده خدمات مسافرتی" در کار تامین مدیریت مسافرت و دیگر خدمات آژانس مسافرتی می باشد؛ و

 

نظر به این که "مشتری" قصد دارد چنین خدماتی را منحصراً از "تامین کننده خدمات مسافرتی" دریافت کند و "تامین کننده خدمات مسافرتی" طبق شرایط این توافقنامه قصد دارد تامین کننده انحصاری این خدمات به "مشتری" باشد؛

 

اکنون، با در نظر گرفتن مقدمات و توافقنامه های دو جانبه در این مورد و نکات ارزشمند دیگر که رسید و کافی بودن آن توسط طرفین تایید می شود، طرفین بدین وسیله به شرح  ذیل توافق می کنند:

1.     تعاریف

در این توافقنامه، به جز مواردی که متن یا موضوع با آن مغایر باشد، موارد ذکر شده دارای معناهای ذیل خواهند بود:

1/1- "توافقنامه" به معنای این سند و جداول ضمیمه آن، همراه با هر اصلاحیه کتبی و اجرا شده آتی خواهد بود.

2/1- "پرسنل مربوطه" به معنای هر مسئول، مدیر، کارمند، کارگزار یا دانش آموز طرفین و هر فرد دیگر دخیل در اجرای این توافقنامه خواهد بود.

3/1- "مستندات" به معنای تمام اسناد مربوط به خدمات، بدون در نظر گرفتن فرم آن ها خواهد بود.

4/1- "مطالب" به معنای تمام اطلاعات و مطالب مربوط به کار یک طرف و تمام نسخه های آن، بدون در نظر گرفتن فرم ثبت اطلاعات از جمله مستندات، یادداشت ها، فرمول ها،

 

 

 

 

 

 

اجزاء، تصاویر، داده ها، فلو چارت ها، پلان ها، مشخصات، تکنیک ها، فرآیندها، الگوریتم ها، ابداعات، پیش الگو ها، پروتکل ها، مجموعه حق امتیازات، مطالعات بالینی و پیش بالینی، قرار داد ها، طرح های بازاریابی و طرح های تجاری و مالی دیگر، فرآیندهای تجاری و روش های انجام کار  که شامل تمام اطلاعات محرمانه می باشد که توسط هر دو طرف به صورت کتبی یا شفاهی به آن ها اشاره شده است که هر چند وقت یکبار برای بررسی و بازبینی ، پردازش اطلاعات یا به هر دلیل دیگر در اختیار طرف دیگر قرار خواهد گرفت.

 

2.     جداول

1/2- جداول زیر برای ارجاع ضمیمه شده اند و بخشی از این توافقنامه را تشکیل می دهند:

1/1/2- جدول "الف" – خدمات

2/1/2- جدول "ب" – حق الزحمه ها و پرداخت

3/1/2- جدول "پ" – توافقنامه سطح خدمات

4/1/2- جدول "ت" – ضمیمه برنامه ریسک/پاداش و غیره

 

 1. موضوع/دامنه توافقنامه

1/3- "تامین کننده خدمات مسافرتی" خدمات توصیف شده در جدول "الف" ضمیمه شده ("خدمات") به "مشتری" را طبق شرایط این توافقنامه فراهم خواهد نمود. "تامین کننده خدمات مسافرتی" تمام تلاش، مهارت و توانایی خود را در انجام خدمات طبق این توافقنامه به کار خواهد گرفت.

 

 1. رابطه طرفین

1/4- از آن جایی که "تامین کننده خدمات مسافرتی" تعهد به انجام خدمات برای "مشتری" می کند و این کار را به عنوان یک پیمانکار مستقل و نه  کارفرما، کارگزار، شریک "مشتری" انجام می دهد، حق الزحمه "تامین کننده خدمات مسافرتی" محدود به موارد بیان شده در جدول "ب" این توافقنامه خواهد بود. "تامین کننده خدمات مسافرتی" در هیچ یک از طرح های منفعتی به عنوان کارمند "مشتری" نخواهد بود و هیچ غرامتی فراتر از آن چه که در جدول "ب" بیان شده دریافت نخواهد کرد، که یک نسخه از آن بدین وسیله ضمیمه شده است و توسط طرفین برای شناسایی موجود می باشد. "تامین کننده خدمات مسافرتی" هیچ قدرت یا اختیاری برای ملزم کردن "مشتری" یا قبول هیچ تعهدی یا مسئولیتی به صورت صریح یا ضمنی از طرف "مشتری" یا به نام "مشتری" ندارد و "تامین کننده خدمات مسافرتی" به هیچ فرد یا سازمانی قدرت یا اختیار خود را معرفی نخواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. وضعیت قانونی "تامین کننده خدمات مسافرتی"

1/5- "تامین کننده خدمات مسافرتی" یک پیمانکار مستقل می باشد. "مشتری" مسئول اثبات وجود یا صلاحیت، اختیارات قانونی، مجوز ها یا گواهینامه های "تامین کننده خدمات مسافرتی" و/یا کارمندان "تامین کننده خدمات مسافرتی" نیست. ]نام شرکت[ تضمین می کند که "تامین کننده خدمات مسافرتی" و کارمندان آن اختیار کار کردن را دارند و در مدت زمان این توافقنامه بر خلاف قوانین و مقررات اطلاق پذیر ذیل یا هر توافقنامه ای که با یک شخص ثالث داشته است، عمل نمی کنند و نخواهند کرد. طرفین یکدیگر را در برابر تمام دعوی های قانونی، خسارات، زیان ها و بدهی های دیگر از جمله جریمه ها و حق الزحمه های وکلای حقوقی طرفین مصون می دارند و کارمندان یا کارگزارن هر دو طرف اختیار قانونی برای انجام تمام یا بخشی از خدمات را ندارند.

 

 1. حق الزحمه ها و مخارج

1/6- حق الزحمه ها و پرداخت مخارج خدمات "تامین کننده خدمات مسافرتی" همانند آن چه که در جدول "ب" ضمیمه، مشخص شده است خواهند بود.

2/6- "مشتری" مسئول تمام هزینه ها و مخارج سفر از جمله هزینه بلیط های پیش پرداخته، تحویل فوری بلیط، جریمه ها، هزینه ابطال، لغو، اجرت خدمات هواپیمایی، اجرت ابطال و جریمه ناشی از آن و همچنین هزینه تقاضای بلیط گم شده، کپی بلیط و تاییدیه استفاده از بلیط خواهد بود، مگر این که این موارد در اثر غفلت یا تخلف "تامین کننده خدمات مسافرتی" ایجاد شده باشد.

3/6- "مشتری" بهره حساب های سر رسیده را به نرخ [مقدار] درصد در سال پرداخت خواهد کرد که به صورت ماهانه و از تاریخ سررسید پرداخت، محاسبه می شود.

 

 1. مواد و آذوقه

1/7- مگر این که طور دیگری در این توافقنامه مشخص شده باشد، "مشتری" به هزینه خود تمام مواد، آذوقه و چیزهای لازم دیگر برای انجام خدمات تهیه خواهد نمود

2/7 در موقعی که مواد و آذوقه توسط "مشتری" تهیه می شود، باید بنابر درخواست یا با پایان یا انقضای مدت توافقنامه به هر دلیلی، فوراً به "مشتری" بازگردانده شود. این مواد و آذوقه ها باید برای بازگرداندن به "مشتری" به صورت مناسب و برای اطمینان از سالم ماندن آن ها بسته بندی شود و صحیح و سالم  و با در نظر گرفتن خرابی طبیعی، به "مشتری" بازگردانده شود. اگر "تامین کننده خدمات مسافرتی" به تعهدات خود طبق بند فرعی 2/7 این توافقنامه عمل کند، "تامین کننده خدمات مسافرتی" مسئول هزینه جا به جایی این مواد، به همان صورتی که تحویل داده شده، خواهد بود . 

 1. مدت

1/8- این توافقنامه از تاریخ اجرا موثر خواهد بود و در [تاریخ] ("مدت اولیه") پایان می پذیرد،

 

 

 

 

 

  

 

مگر این که مدت زمان آن توسط طرفین به صورت کتبی افزایش داده شود یا توسط طرفین مطابق شرایط توافقنامه و به علت اتمام زودتر از موعد بر اساس بند 9 پایان داده شود.

2/8- در پایان مدت اولیه، این توافقنامه به طور خودکار برای مدت [تعداد] سال بعدی ("تجدید مدت") تجدید خواهد شد، مگر این که طرفین با ابلاغیه کتبی به طرف دیگر تمایل خود را به اتمام این توافقنامه طبق شرایط اعلام کنند.

 

 1. خاتمه

1/9- "مشتری" حق دارد از [تعداد] پیش، با دادن ابلاغیه کتبی مبنی بر تصمیم خود به خاتمه یا لغو خدمات به "تامین کننده خدمات مسافرتی"، خاتمه یا لغو تمام یا بخشی از خدمات پیش بینی شده در این توافقنامه یا هر گونه درخواست خدمات برای کارهای خاص را اعلام کند. اگر "مشتری" بخواهد هر یک یا تمام فعالیت های "تامین کننده خدمات مسافرتی" را لغو کند یا خاتمه دهد، "تامین کننده خدمات مسافرتی" باید به صورت منظم، مطالب و مستندات از جمله پیش نویس تمام توضیحات، یادداشت ها و اطلاعات، مطالب و اقلام قابل تحویل دیگر و مربوط به خدمات را گردآوری و به نمایندگان قانونی "مشتری" تحویل دهد .

در صورتیکه "مشتری" این توافقنامه قبل از پایان مدت اولیه یا تجدید مدت، خاتمه دهد، فقط باید هزینه خدماتی را که به خوبی انجام شده و در ازای آن ها پرداختی صورت نگرفته است و هر گونه مخارج معقول برای تعهدات غیر قابل لغو را تا تاریخ انقضا به "تامین کننده خدمات مسافرتی" پرداخت کند.

2/9- در موقعی که "تامین کننده خدمات مسافرتی" یا هر یک از کارمندان، کارگزاران یا پیمان کاران فرعی آن از شرایط این توافقنامه از جمله جداول یا ضمایم آن تخطی کنند یا اگر کارمندان یا کارگزاران "تامین کننده خدمات مسافرتی" نتوانند خدمات را مطابق رضایت "مشتری" انجام دهند، "مشتری" حق دارد ابلاغیه ای برای "تامین کننده خدمات مسافرتی" تهیه کند، مبنی بر این که قصد دارد بدون هیچ مسئولیت و تعهدی غیر از پرداخت هزینه خدماتی که تا آن تاریخ توسط "تامین کننده خدمات مسافرتی" برای رضایت معقول "مشتری" انجام شده است، به این توافقنامه پایان دهد.

3/9- "مشتری" طبق این توافقنامه، مسئول خدماتی که به خوبی انجام نشده اند، نمی باشد و می تواند بلافاصله درخواست جا به جایی پرسنل "تامین کننده خدمات مسافرتی" را بدهد.

4/9- اگر "مشتری" متوجه شود که "تامین کننده خدمات مسافرتی" طبق استانداردهای عمومی صنعتی، غیر رقابتی عمل می کند، می تواند در این خصوص به "تامین کننده خدمات مسافرتی" ابلاغیه کتبی بدهد. اگر "تامین کننده خدمات مسافرتی" ظرف [تعداد] روز پس از دریافت ابلاغیه، نقایص کار را جبران نکند، "مشتری" می تواند بلافاصله با دادن ابلاغیه کتبی به "تامین کننده خدمات مسافرتی"، به این توافقنامه پایان دهد.

5/9- اگر "تامین کننده خدمات مسافرتی"به تعهدات خود به خوبی عمل نکند و [تعداد] روز پس از ابلاغیه کتبی "مشتری" به "تامین کننده خدمات مسافرتی"، نقایص کار برطرف نشده باشد یا تلاش معقولی برای رفع آن صورت نگرفته باشد، "مشتری" می تواند به این توافقنامه پایان دهد

 

 

 

 

 

 

6/9- در صورتیکه از اجرای این توافقنامه یا هر تعهد دیگری در این خصوص، به جز پرداخت پول، به دلیلی فراتر از کنترل منطقی طرف مقصر، جلوگیری شود، طرف مقصر باید با ابلاغیه کتبی فوری به طرف دیگر از این عدم انجام کار و محدودیت عذرخواهی کند، به شرطی که حداکثر تلاش خود را برای ادامه کار با رفع موانع مذکور، انجام دهد. اگر کار ظرف [تعداد] روز پس از تاریخ ابلاغیه، توسط طرف تحت تاثیر شروع نشود، آن گاه "مشتری" حق دارد به "تامین کننده خدمات مسافرتی" ابلاغیه ای ارائه نماید که این توافقنامه بدون تعهد یا مسوولیت بیشتری غیر از پرداخت هزینه خدماتی که تا آن تاریخ توسط "تامین کننده خدمات مسافرتی"ب رای "مشتری" انجام شده است، خاتمه پیدا کند.

7/9- اگر هر یک از طرفین ورشکسته شوند یا اگر یک عرض حال یا اقدام قانونی دیگر توسط یکی از طرفین برای سازماندهی مجدد، تهیه مقدمات یا فراغت از کار طبق قوانین مربوط به ورشکستگی یا انحلال تنظیم شود، یا اگر فردی برای دریافت ملک و دارایی یا بخش قابل توجهی از ملک و دارایی یکی از طرفین منصوب شود، یا اگر یکی از طرفین به نفع بستانکاران اقدام به واگذاری کند یا اگر اقدامات قانونی برای نقدینگی یا پایان دادن به کسب و کار یا دارایی های یکی از طرفین صورت بگیرد، طبق توافقنامه، چنین اقداماتی قصور و کوتاهی محسوب خواهد شد. در چنین شرایطی طرف بی تقصیر می تواند به انتخاب خود با دادن ابلاغیه کتبی به این توافقنامه پایان دهد. با دادن ابلاغیه، این توافقنامه بدون تعهد یا مسئولیت بیشتری برای "مشتری" غیر از پرداخت هزینه خدماتی که تا آن تاریخ توسط "تامین کننده خدمات مسافرتی" برای "مشتری" انجام شده است ،خاتمه پیدا می کند.

 

10.    وظایف و تعهدات "تامین کننده خدمات مسافرتی"

1/10- تامین کننده می بایست:

1/1/10- کمترین کرایه ممکن برای تمام مقدمات درخواستی توسط کارمندان "مشتری" را برای "مشتری" فراهم کند و از سیاست های لازم الاجرای "مشتری" تبعیت کند؛

2/1/10- مطمئن شود که تامین کنندگان شخص ثالث هواپیما، هتل یا وسایل نقلیه یا تامین کنندگان کالا که توسط "مشتری" انتخاب شده اند، قادر به پرداخت قروض بوده و خدمات با کیفیت ارایه می دهند؛ و

3/1/10- تبعیت تامین کننده از سیاست های مسافرتی "مشتری" را کنترل و گزارش آن را هر چند وقت یکبار به "تامین کننده خدمات مسافرتی" ارایه می دهد.

 

11.   وظایف و تعهدات "مشتری"

 

1/11- "مشتری" می بایست:

1/1/11- "تامین کننده خدمات مسافرتی" را به عنوان تامین کننده انحصاری خدمات مشتریان در تمام ارتباطات داخلی تعیین کند؛

 

 

 

 

 

 

 

2/1/11- از خدمات مسافرتی تامین کننده دیگری استفاده نکند، مگر این که "تامین کننده خدمات مسافرتی" نتواند یا نخواهد خدمات به "مشتری" را با نرخ های رقابتی فراهم کند؛

3/1/11- تمام کارمندان را به استفاده از "تامین کننده خدمات مسافرتی" برای سفرهای تجاری فردی/ترانزیت، آموزش دهد، مگر این که "تامین کننده خدمات مسافرتی" نتواند یا نخواهد خدمات را با نرخ های رقابتی فراهم کند؛

4/1/11- یک سیاست سفر کتبی برای استفاده این افراد تهیه کند: (الف) کارمندان "تامین کننده خدمات مسافرتی" هنگام انجام مقدمات سفر ؛ و (ب) تمام پرسنل "تامین کننده خدمات مسافرتی" هنگام ثبت مقدمات سفر برای کارمندان مشتریان؛

5/1/11- یک کارت اعتباری تعیین کند که "تامین کننده خدمات مسافرتی" تمام حق الزحمه های خدمات و رزرو های خطوط هواپیما، هتل و کرایه خودرو در رابطه با سفر مجاز کارمندان مشتریان را به آن واریز کند؛

6/1/11- تکنولوژی های موثر "تامین کننده خدمات مسافرتی" را که ممکن است مستلزم هزینه های مازاد باشد، در نظر بگیرد.

 

12.          رازداری

1/12- موارد ذیل "اطلاعات محرمانه" را شامل می شود: توافقنامه به همراه جداول ضمیمه آن؛ هر گونه نرم افزار کامپیوتری یا اطلاعات فنی دیگر، تکنولوژی، تحقیق، طراحی، ایده، فرایند، روش کار، یا پیشرفت یا هر بخش یا مرحله آن؛ اطلاعات مربوط به هر یک از محصولات، خدمات، شیوه ها، مشاغل یا طرح های تجاری، بازاریابی، قیمت گذاری، استراتژی توزیع و استراتژی های دیگر کنونی یا پیشنهادی طرف دیگر؛ فهرستی از اطلاعات مربوط به مشتریان، تامین کنندگان، نمایندگان فروش، کارگزاران یا کارمندان هر یک از طرفین و رابطه طرفین با‌ آن ها؛ مطالب و مستندات و هر اطلاعات مالی مربوط به موارد فوق الذکر.

افشای اطلاعات محرمانه توسط هر یک از طرفین به طرف دیگر فقط به صورت محرمانه و به عنوان اسرار تجاری صورت می گیرد. در نتیجه هر یک از طرفین باید تمام اطلاعات محرمانه را در مدت زمان اولیه و تجدید مدت قرارداد و در هر زمان دیگری بعد از آن بدون در نظر گرفتن شیوه پایان توافقنامه، نزد خود حفظ کند.

2/12- هر طرف باید:

1/2/12- اطلاعات محرمانه را به جز کارمندان یا کارگزاران مجاز که برای کمک به طرف مربوطه در انجام وظایف در این خصوص نیاز به دانستن آن ها دارند و به جز اجازه قبلی و کتبی طرف دیگر، به هیچ فردی افشا نکند

2/2/12- به کارمندان یا کارگزاران قبل از این که دسترسی مستقیم یا غیر مستقیم به اطلاعات محرمانه ای از تعهدات طرفین طبق این توافقنامه پیدا کنند، توصیه نماید و مطمئن شود که این افراد به این کار ملزم شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

3/2/12- در صورتیکه هر یک از طرفین محرمانه ترین اطلاعات را در اختیار دارد، اقدامات احتیاطی را اتخاذ کند و از افشای مستقیم یا غیر مستقیم تمام اطلاعات محرمانه ای که توسط طرف دیگر در اختیار وی گذاشته شده است، اجتناب کند.

4/2/12- تمام مطالب ملموس راجع به اطلاعات محرمانه، از جمله تفاهم نامه ها، یادداشت ها، گزارشات، توافقنامه ها، اسناد، تصاویر، سخت افزار، دیسک، نوار و همچنین تمام نسخه ها یا چکیده های متعلق به آن را بلافاصله به طرف دیگر بازگرداند یا به درخواست کتبی طرف دیگر تخریب کند، خواه چنین مطالبی توسط طرف دریافت کننده یا توسط طرف افشا کننده گردآوری شده باشد.

3/12- تعهدات مذکور در مورد اطلاعات محرمانه ذیل کاربرد ندارد: (الف) اطلاعاتی که بدون اقدام از طرف دریافت کننده افشا می شود؛ (ب) اطلاعاتی که با حسن نیت یک طرف از یک شخص ثالث که مالک قانونی اطلاعات افشا شده بوده و حق افشای آن ها را دارد، دریافت می شود؛ (ج) اطلاعاتی که قبل از افشای آن ها در اختیار قانونی طرف دریافت کننده باشد؛ (د) اطلاعاتی که افشای آن ها با تایید کتبی و صریح طرف افشا کننده تایید شود یا (ه) اطلاعاتی که پیرو یک شرط حقوقی افشا می شود.

4/12- هیچ یک از طرفین نباید مندرجات این توافقنامه را یا استفاده از آن برای کسب شهرت بدون رضایت قبلی و کتبی طرف دیگر به اشخاص ثالث افشا کنند، مگر این که چنین کاری طبق قانون لازم باشد. "تامین کننده خدمات مسافرتی" رضایت موکل را برای استفاده از نام آن در فهرست موکلان "تامین کننده خدمات مسافرتی" دارد. اجازه کتبی خاص باید از موکل برای استفاده از نام وی برای اهداف دیگر کسب شود.

5/12- طرفین اعلام می کنند که بعضی از اطلاعات شخصی کارمندان "مشتری" (و افراد دیگر مرتبط با "مشتری" که پیرو خدمات فراهم شده در حال سفر هستند) توسط "تامین کننده خدمات مسافرتی" برای تامین خدمات جمع آوری، نگاهداری و استفاده خواهد شد. موکل تایید می کند که رضایت این کارمندان و افراد را برای جمع آوری، نگاهداری و استفاده از چنین اطلاعات شخصی توسط "تامین کننده خدمات مسافرتی" به منظور قادر ساختن "تامین کننده خدمات مسافرتی" در تامین خدمات کسب کرده یا خواهد کرد. "تامین کننده خدمات مسافرتی" تمام اقدامات فنی و سازمانی مناسب را برای پیشگیری از پردازش های غیرمجاز یا غیرقانونی، افشاهای ناخواسته یا زیان، تخریب یا خسارت زدن به چنین اطلاعات شخصی اتخاذ خواهد کرد. 

13.      .... 

 

.19تبصره های عمومی

 

1/19- توافقنامه کامل و اصلاحیه ها

این توافقنامه همراه با جداول، کل توافقنامه و تفاهم نامه بین طرفین مربوط به موضوع را تشکیل می دهد و بر تمام توافقنامه ها کتبی یا گفتاری بین طرفین با توجه به چنین موضوعی اولویت دارد. به جز آن چه در این جا آمده این توافقنامه ممکن است به هیچ وجه جز با سند کتبی امضاء شده توسط طرفین اصلاح نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

          2/19- واگذاری

هیچ یک از طرفین نباید این توافقنامه یا هر یک از حقوق یا تعهدات آن را بدون رضایت کتبی و قبلی طرف دیگر واگذار کند، که رضایت می تواند به تشخیص طرف دیگر محدود شود.

3/19- الحاق شده با ارجاع

مقدمه و تمام ضمایم، جداول و تصاویر ضمیمه شده به آن بدین وسیله الحاق شده با ارجاع بوده و بخشی از این توافقنامه را تشکیل می دهند.

4/19- قانون اطلاق پذیر

این توافقنامه تحت حاکمیت قوانین [کشور/استان] بدون استناد به تضاد تبصره های قانونی آن و قوانین اطلاق پذیر [کشور] بوده و مطابق با آن ها تفسیر خواهد شد. تمام اختلافات ناشی از این توافقنامه به دادگاه های [کشور/استان] ارجاع داده خواهد شد که اختیار قضایی دارد و هر یک از طرفین بی چون و چرا تسلیم اختیارات چنین دادگاه هایی خواهند بود.

     5/19- پول رایج

تمام استنادات به مبالغ پولی در این توافقنامه، باید به پول رایج [کشور] باشد.

6/19- عدم درخواست

هر یک از طرفین توافق می کنند که در مدت زمان اولیه توافقنامه، آگاهانه هیچ یک از کارمندان طرف دیگر را که مستقیماً در تامین خدمات مربوط دخالت دارد استخدام ننمایند، مگر این که با رضایت کتبی و قبلی طرفین باشد که ممکن است نیاز به پرداخت هزینه به طرف دیگر داشته باشد.

7/19- ابقاء

بندهای 9، 12،13، 14، 15، 17 و 18 و بندهای فرعی 6/19 و 7/19 پس از پایان یا انقضای این توافقنامه نیز به قوت خود باقی خواهند بود.

8/19- عدم استنباط

هیچ استنباطی به نفع یا علیه هیچ یک از طرفین این توافقنامه در اثر هر گونه مسئولیتی که هر یک از طرفین ممکن است برای پیش نویسی این توافقنامه داشته باشند، موثر نخواهد بود.

9/19- زبان مورد استفاده

بدین وسیله توافق می شود که طرفین ملزم هستند که این توافقنامه و هر ابلاغیه، رضایت، اختیار قانونی، مکاتبات و تاییدات را به زبان فارسی تنظیم کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           10/19- تفسير 

عنوان ها و اعدادی که در این توافقنامه به چشم می خورند یا جداول ضمیمه شده به آن فقط برای دسترسی و استناد آسان درج شده اند و به هیچ وجه بر ساختار یا تفسیر این توافقنامه تاثیری نخواهند داشت. برای اهداف این توافقنامه یک "روز کاری"، به معنای هر روزی غیر از شنبه، یکشنبه یا روز دیگری است که در آن "تامین کننده خدمات مسافرتی" در دفتر اصلی خود در [کشور/استان] برای کار در طی ساعات کاری عادی باز نیست، را شامل می شود.

11/19- تفکیک پذیری

اگر به هر دلیلی یکی از شرایط این توافقنامه یا استفاده از آن برای هر یک از طرفین یا مقتضیات به هر اندازه ای بی اعتبار یا غیرقابل اجرا باشد، نباید بر شرایط دیگر این توافقنامه و/یا کاربرد چنین شرایطی برای طرفین یا مقتضیات تاثیرگذار باشد و باید به طور جداگانه و کامل و جامع طبق قانون معتبر بوده و قابل اجرا باشد.

12/19- فورس ماژور (عوامل طبیعی)

در صورتی که هر یک از طرفین این توافقنامه به دلیل اعتصاب، ناتوانی در تهیه اسناد، ناتوانی در قدرت، قانون یا مقررات محدود کننده دولتی، آشوب، طغیان، جنگ یا دلایل دیگر این چنینی و نه کوتاهی طرفین در انجام اقدامات لازم تاخیر داشته باشند، آن گاه انجام چنین کاری باید به مدتی معادل با دوره چنین تاخیری تا حداکثر [تعداد به حروف] ([تعداد]) ماه افزایش پیدا کند. تبصره های فورس ماژور نباید برای هیچ یک از طرفین بهانه ای برای عدم پرداخت حق الزحمه یا پرداخت های دیگر ایجاد کند.

13/19- اعراض

هیچ گونه اعراض از تعهدات، قید و بند یا راه جبران خسارت طبق این توافقنامه مگر با سند کتبی خاص معتبر نخواهد بود. عدم قبول هر گونه پرداخت از سوی یکی از طرفین به طرف دیگر و کوتاهی، امتناع یا غفلت یکی از طرفین در اعمال حق، طبق این توافقنامه یا اصرار بر تبعیت کامل از تعهدات آن توسط طرف دیگر، اعراض از تبصره های دیگر این توافقنامه یا عدم تبعیت بیشتر از همان تبصره یا تبصره های دیگر محسوب نخواهد شد.

14/19- تضمین بیشتر

هر یک از طرفین بدین وسیله توافق می کنند که توافقنامه ها، تضمین ها، تعهدات، آگهی ها یا اسناد و اقدامات و موارد دیگر ضروری یا مطلوب را به منظور اجرای کامل این توافقنامه و هر بخش آن، اجرا کنند.

15/19- لازم الاجرا بودن توافقنامه

این توافقنامه به نفع طرفین آن و جانشینان و ذینفعان مربوطه آنان (در صورت اطلاق پذیری) بوده و برای آنان لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

                       16/19- زمان، اصل اساسی

طبق بند 13/19 این تبصره، زمان، اصل اساسی این توافقنامه و هر بخش آن خواهد بود.

17/19- المثنی ها

این توافقنامه ممکن است در چند نسخه و با استفاده از امضا های ماشینی تنظیم گردیده باشد که هر یک هنگام امضاء شدن و توزیع اصل تلقی خواهد شد اما تمام این المثنی ها با هم یک سند را تشکیل می دهند.

در حضور شاهدان، طرفین توافقنامه فوق را در تاریخی که مقدمتاً در بالا عنوان شد، امضاء نمودند.

 

طرف اول                                                       طرف دوم                                                   

                                                                                                                             

نماینده مجاز و دارای حق امضاء                          نماینده مجاز و دارای حق امضاء

                                                _____                                                                    

نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی                            نام و نام خانوادگی، سمت سازمانی


 

جدول الف

خدمات

خدمات

مسوولیت های "تامین کننده خدمات مسافرتی"

خدمات شامل موارد ذیل خواهد بود:

·         صدور و تحویل تمام بلیط های سفر و برنامه های سفر؛

·         تهیه یک چارچوب جامع از رزرو تمام خطوط هوایی، هتل و خودروی کرایه ای و اطلاعات مربوط به مقاصد خاص از جمله سیاست های لغو برنامه؛

·         شماره تلفن های سرویس اورژانسی؛

·         لغو، تغییر یا برنامه ریزی مجدد رزرو ها؛

·         رزرو هتل های خاص، مطابق با برنامه "مشتری" و دریافت نرخ تجاری مذاکره شده یا پایین ترین نرخ "تامین کننده خدمات مسافرتی" موجود برای این هتل ها به درخواست "مشتری"؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         بررسی یا پاسخگویی به پرسشنامه های مسافر مربوط به مقدمات سفر، کرایه ها و برنامه سفر آنان؛

·         تایید سیاست های سفر "مشتری"، با توجه به نوع خدمات، برنامه تامین کننده و غیره برای [نام شرکت شما]؛ و

·         انجام بازبینی های تجاری سه ماهانه.

·         "خدمات" همچنین شامل تخصیص خدمات تخصصی استاندارد ذیل می باشد:

·         راه کارهای بین المللی؛

·         راه کارهای اجرایی؛

·         سرویس اورژانسی؛

·         تضمین کیفی؛

·         Fare link automated fare checking programmed

·         خدمات پرسشنامه مشتریان؛ و

·         خدمات "تامین کننده خدمات مسافرتی" به اضافه – خدمات ساعات اضافه شده.

خدمات غیر عمومی دیگر، مانند بلیط تئاتر، رزرو میز شام، رزرو مسافر دایم، ادعا نامه مسافر و جستجوی سایت اینترنتی، در قبال دریافت هزینه های آنها ارائه خواهند شد.

خدمات مشاوره ای شرکت استاندارد (بر اساس جدول "ب" برنامه مالی) شامل موارد ذیل است:

1.     برنامه هتل [نام شرکت شما]؛

2.     برنامه ریز خودروی لیموزین استاندارد [نام شرکت شما]؛ بازبینی های تجاری سالانه/برنامه های کاری/عملکرد پس اندازهای هزینه/ ارزیابی برنامه های تامین کننده ارجح/آموزش؛

3.     گزارشات اطلاعات مدیریت (بسته استاندارد)؛

4.     اطلاعات صنعتی/به روز سازی صنعتی؛

5.     ممیزی سالانه؛

6.     بازبینی مالی سالانه؛ و

7.     برنامه تجاری سالانه برای توسعه برنامه مدیریت سفر از جمله: مدیریت تامین کننده، مدیریت مصرف، مدیریت ایجاب، مدیریت فرایند، مدیریت دانش، مدیریت جهانی و مدیریت خدمات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع [تعداد] ساعت از خدمات مشاوره ای هر سال به "مشتری" تعلق می گیرد. خدمات مشاوره ای فراتر از حوزه اشاره شده فوق به نرخ ساعتی [مبلغ] با تاییدیه امضا شده موجود است (منابع دیگر باید مذاکره شود). نرخ های پروژه به نرخ استاندارد "تامین کننده خدمات مسافرتی" برای پروژه های مشابه هستند، مگر این که به صورت دیگری مذاکره شود.


جدول ب

حق الزحمه ها و پرداختی ها

بر اساس ترکیب تجارت برآورد شده و مخارج خالص برآورد شده سالانه خط هوایی تقریبا [مبلغ] با میانگین قیمت بلیط [مبلغ] م باشد و "تامین کننده خدمات مسافرتی" برنامه ذیل را بر اساس حق الزحمه برای خدمات مسافرتی شرکت توسط "تامین کننده خدمات مسافرتی"فراهم خواهد کرد.

درآمد برآورد شده کمیسیون

خط هوایی [مبلغ]

هتل        [مبلغ]

خودرو      [مبلغ]

مجموع درآمد کمیسیون [مبلغ]

منهای:

اجرت معامله [نام شرکت شما]: = [مبلغ]/ Nb معامله از معاملات [مبلغ]

یادداشت ها:

1.        این برنامه مستلزم این است که تمام رزرو های خط هوایی، هتل و کرایه خودرو متعلق به "تامین کننده خدمات مسافرتی" باشد و با استفاده از کارت اعتباری تایید شده پرداخت می شود.

 

2.        این برنامه بر اساس حجم پروژه و داده های سفر که توسط "مشتری" فراهم شده می باشد و بر اساس میانگین قیمت موجود بلیط هواپیما، نوع خدمات، برنامه جاری کمیسیون صنعت سفر و در صورت وجود اقدامات کار پرداز های موجود می باشد. موارد ذیل تاثیر مستقیمی بر این برنامه مالی خواهد داشت و "تامین کننده خدمات مسافرتی" دارای حق رسیدگی می باشد به شرطی که "مشتری" به صورت کتبی با این رسیدگی ها موافقت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(الف) اگر فرضیات حجم و الگوی سفر اشتباه باشد؛

(ب) میانگین قیمت بلیط واقعی با [درصد٪] برآورد شده فرق کند؛

(ج) ساختارهای کمیسیون صنعتی برای کاهش کمیسیون "تامین کننده خدمات مسافرتی" تغییر داده می شوند.

(د) وجود معاملات (هواپیما، هتل، خودرو و غیره) تامین کننده که در زمان قرارداد مکاتبه نشده یا در فرضیات منظور نشده است.

3.        "تامین کننده خدمات مسافرتی" پیشنهاد کمترین کرایه اطلاق پذیر هواپیما، نرخ هتل و کرایه خودرو را تضمین یا ما به التفاوت کرایه بالاتر پرداختی را پرداخت می کند.

4.        این برنامه بر این اساس است که "تامین کننده خدمات مسافرتی" تنها تامین کننده تمام خدمات مسافرتی شرکتی است.

 

5.        فعالیت گروه ها، جلسات و فعالیت های تشویقی، از بازبینی مالی فوق، استثنا خواهد بود. حق الزحمه های مربوط به چنین فعالیتی به صورت مورد به مورد تعیین خواهد شد.


جدول پ

توافقنامه سطح خدمات

 

(الف) حق الزحمه های معامله:

حق الزحمه معامله به مبلغ [مبلغ] اخذ خواهد شد و از طریق فرم پرداخت استفاده شده در زمان معامله پرداخت خواهد شد.

(ب) حق الزحمه معامله قابل پرداخت:

مازاد حق الزحمه معامله در خصوص بلیط های صادره، که کمتر از مبلغ واریز نشده "مشتری" به "تامین کننده خدمات مسافرتی" می باشد، به "مشتری" بازگردانده می شود.

(ج) کمیسیون های پایه هواپیمایی

کمیسیون های پایه به دست آمده توسط "تامین کننده خدمات مسافرتی" با حامل ها، در صنعت مسافرت استاندارد و طبق این توافقنامه محاسبه و بازگردانده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (د) کمیسیون های لغو شده هواپیمایی:

کمیسیون های لغو شده بر اساس حجم مجموع در حامل های ارجح "تامین کننده خدمات مسافرتی" بدست می آید. بنابراین آن تعداد که معیار استاندارد "تامین کننده خدمات مسافرتی" را مستقیماً با توجه به تعداد و یا اهداف سهم بازار طبق توافقنامه های محرمانه "تامین کننده خدمات مسافرتی" با حامل های ارجح موثر در کمیسیون های لغو شده "تامین کننده خدمات مسافرتی" تعین می نمایند، در کمیسیون ها محاسبه شده به این صورت طبق این توافقنامه بازگردانده خواهد شد.

(ه) کمیسیون های هتل و خودرو:

کمیسیون های هتل به نرخ استاندارد صنعت، در حال حاضر [درصد %] تعداد واقعی ثبت شده از طریق "مشتری" بدست می آیند. در تعیین تعدادی که کمیسیون به آن ها تعلق می گیرد، تعداد شب هایی که اتاق رزرو شده، میانگین هزینه هر شب، کسر برنامه های تور در محل و قابلیت وصول [درصد ٪] در نظر گرفته می شوند. قابلیت وصول مسایلی مانند بدهی ها ، رزرو های متعدد، بدون نمایش و لغو شده را در نظر می گیرد.کمیسیون های خودرو مشابه با کمیسیون های هتل اشاره شده در فوق می باشند، به جز این که نرخ استاندارد کمیسیون پرداختی توسط هر یک از زنجیره های فوق بین [درصد ٪] تا [درصد ٪] فرق می کند. در تعیین تعدادی که کمیسیون به آن ها تعلق می گیرد، تعداد روزهای رزرو خودرو، میانگین هزینه هر روز، کسر برنامه های تور در محل و قابلیت وصول [درصد ٪] در نظر گرفته می شود. "تامین کننده خدمات مسافرتی" به منظور گنجاندن بازگشت سرمایه کمیسیون هتل و خودرو بر اساس کمیسیون های واقعی وصول شده برای گزارش تعداد در هر آژانس وصول شخص ثالث "تامین کننده خدمات مسافرتی" تغییر وضعیت می دهد.

 

جدول ت

برنامه های دیگر ریسک/پاداش

1.     پس اندازهای تضمین شده

پس اندازهای یکپارچه (بر اساس حجم [مبلغ]) – هواپیما/هتل/خودرو/تکنولوژی = [مبلغ]) می باشد.

2.     کمک هزینه های امضا شده

بر اساس حجم سالانه خطوط هوایی، "تامین کننده خدمات مسافرتی" به مبلغ [مبلغ[، "تامین کننده خدمات مسافرتی" به عنوان کمک هزینه امضا شده [مبلغ] را برای یک قرارداد [تعداد] ساله پیشنهاد خواهد داد.

3.     مرکز تماس

"مشتری" توافق می کند که از مرکز تماس "تامین کننده خدمات مسافرتی" در [مشخص کنید] سرویس بگیرد. اگر "تامین کننده خدمات مسافرتی" بخواهد که مرکز تماس را به محل دیگری انتقال دهد، "مشتری" حق ارزیابی مجدد اجرت معامله آن را دارد. 


متنوع ترین اسناد تجاری و اداری، تهیه شده توسط برجسته ترین حقوق دانان و مشاوران بین المللی، پس از طی تجارب موفق در هزاران شرکت موفق، هم اکنون برای نخستین بار در ایران و به زبان فارسی در دسترس شماست.
همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//