افزونه "صورت جلسات" با 63 سند منتشر شد

پرینت

این افزونه در 104 صفحه شامل انواع صورت جلساتی می باشد که در انواع شرکت های ایرانی از جمله شرکتهای با سهامی خاص، مسئولیت محدود و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

لیست سند هایی که در این افزونه مشاهده می کنید عبارتند از:

 

  صورت جلسه ی  مجمع عمومی مؤسسین شرکت با مسولیت محدود
  صورت جلسه ی افزایش  سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی-نسبی
  صورت جلسه ی افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در 
  صورت جلسه ی انتقال اسناد
  صورت جلسه ی انحلال در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی انحلال شرکت با مسئولیت محدود، تضامنی ـ نسبی
  صورت جلسه ی پرداخت سرمایه تعهدی شرکت
  صورت جلسه ی تأسیس شعبه در شرکتهای با مسئولیت  محدود
  صورت جلسه ی تبدیل سهام با نام به بی نام
  صورت جلسه ی تبدیل سهام بی نام به با نام
  صورت جلسه ی تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص
  صورت جلسه ی تعيين سمت اعضاي هیئت رييسه
  صورت جلسه ی تعيين سمت اعضاي هيئت مديره
  صورت جلسه ی تعيين سمت شورا
  صورت جلسه ی تغییر محل در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی – نسبی
  صورت جلسه ی تغییر محل در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص
  صورت جلسه ی تغییر محل در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی تغییر موضوع در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت، در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ تضامنی ـ نسبی
  صورت جلسه ی تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی–نسبی
  صورت جلسه ی تغییر نام در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی - نسبی
  صورت جلسه ی مجمع عمومی  فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت) در شرکت های سهامی خاص
  صورت جلسه ی مجمع عمومی 2
  صورت جلسه ی مجمع عمومی شرکاء و مؤسسین موسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی عادی انجمن صنفی کارفرمایی
  صورت جلسه ی مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده در خصوص انتخاب  تغییر احدی از مدیران در مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه و ورود شریک جدید
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تأسیس شعبه مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر یا اصلاح بعضی از موارد اساسنامه مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه و خروج شریک در مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهم ‌الشرکه در مؤسسه 
  صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین مؤسسه
  صورت جلسه ی مجمع عمومی
  صورت جلسه ی نقل و انتقال سهم الشرکه  در شرکتهای با مسئولیت محدود
  صورت جلسه ی هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی هیئت مدیره در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های سهامی خاص
  صورت جلسه ی هیئت مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود
  صورت جلسه ی هیئت مدیره در مؤسسه
  صورت جلسه ی هیئت مدیره شرکت با سهامی خاص
  صورت جلسه ی هیئت مدیره شرکت با مسؤلیت محدود
  صورت جلسه ی هیئت مدیره شرکت
  صورت مجلس اموال - اسقاط،مازاد بر نیاز،از رده خارج
  فرم تنظيم صورت جلسه
  ليست شرکت کنندگان در مجمع عمومي
  جلسه هیئت تصفیه
  صورت جلسه انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود
  صورت جلسه در خصوص کاهش افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود
  صورت جلسه در خصوص کاهش، افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه کاهش  سرمایه و خروج  شریک از شرکت  با مسئولیت محدود، تضامنی - نسبی
  صورت جلسه هیئت مدیره در خصوص تغییر محل شرکت در شرکتهای سهامی خاص
  صورت جلسه ی  مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه مؤسسه

 

Comments
Add New Search
Write comment
Name:
Email:
 
Title:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
Please input the anti-spam code that you can read in the image.