تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی جواز کسب یار

جواز کسب یار

پست الکترونیکی پرینت PDF

این یک توافق نامه الزام آور قانونی فی ما بین شما (یک شخص حقیقی یا حقوقی)، در اینجا منتسب به "شما"، و شرکت ثبت شده تسهیل گستر، در اینجا منتسب به "تسهیل گستر" می باشد. این نرم افزار به نام "کسب یار" و تمام اسناد و مدارک مربوطه در اینجا، منتسب به "نرم افزار" یا "اسناد" می باشند.

 نصب، اجرا یا استفاده از این نرم افزار بیان کننده این موضوع است که شما تمامی ضوابط و شرایط این قرارداد مجوز کاربر نهایی که در اینجا منتسب به "قرارداد مجوز کاربر نهایی" است را پذیرفته اید و این توافق نامه معادل با توافق نامه مکتوب امضاء شده توسط شما می باشد. با انتخاب باکس "موافق هستم" یا اجرای عملکرد الکترونیکی مشابه، شما موافقت خود را با ضوابط این قرارداد اعلام کرده اید. این توافق نامه در مقابل شما و هر مؤسسه قانونی که نرم افزار را بدست آورده است و برای هر شخصی که این نرم افزار از طرف وی استفاده شده است لازم الاجرا می باشد.

توزیع، انتشار، پیشنهاد جهت فروش، مجوز یا مجوز فرعی، ارائه یا افشاء این نرم افزار یا اسناد برای هر طرف دیگر در نسخه چاپی، بصورت دیجیتالی یا هر وسیله دیگر، خواه در حال حاضر موجود باشد یا نباشد، باستثنای موارد مجاز ذیل غیر قانونی بوده و به شدت منع شده است.

استفاده از این نرم افزار تحت ضوابط و شرایط بیان شده در این توافق نامه مجاز می باشد، لطفاً آنها را به دقت مطالعه نمایید. این "قرارداد مجوز کاربر نهایي" برای کل نرم افزار و تمامی اسناد موجود در آن قابل اجرا است. زمانیکه شما این نرم افزار را نصب نموده یا از آن استفاده می نمایید فرض شده است که ضوابط این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" را مطالعه کرده، فهمیده و پذیرفته اید.

1. مجوز محدود

شما مجوزی محدود و غیر انحصاری جهت نصب نرم افزار بر یک کامپیوتر منحصر به فرد و برای استفاده شخصی خود دریافت کرده اید؛ مشروط به این که این کامپیوتر، این نرم افزار را از طریق شبکه محلی یا اینترنت یا به نحوی دیگر در دسترس کاربران دیگر قرار ندهد. تنها فردی که نرم افزار را نصب کرده است (همانگونه که در اطلاعات کاربر هنگام نصب برنامه نشان داده شده است) مجوز استفاده از اسناد را دارد. استفاده توسط هر شخص، شرکت، شرکت وابسته، مؤسسه، شرکت با مسئولیت محدود، یا مؤسسه قانونی مجزای دیگری نیازمند اخذ مجوزی مجزا خواهد بود. این شامل شرکت هایی می شود که بدلیل مالکیت یا به نحوی دیگر وابسته به شما باشند. مجوز اعطا شده در اینجا بایستی دائما قابل اجرا بماند، و  در صورت استفاده شما از نرم افزار در خارج از محدوده مقرر یا در صورت نقض هرکدام از ضوابط یا شرایط مربوطه، منقضی شود. تمامی محافظت هایی که تحت این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" برای شرکت تسهیل گستر ایجاد شده است بایستی از انقضای مجوز شما جهت استفاده از این نرم افزار جلوگیری به عمل آورد.

2. حقوق اختصاصی

شرکت تسهیل گستر و کارپردازان آن، کل عنوان، مالکیت، حقوق مالکیت معنوی موجود در نرم افزار را به انضمام مستندات و پرونده های تأیید کننده، اسناد بازاریابی، تصاویر، برنامه های چند رسانه ای و کاربردی کوچک  را حفظ می کنند. این نرم افزار توسط قوانین حقوق انحصاری و دیگر قوانین مالکیت معنوی ایران و قراردادهای بین المللی محافظت شده است. این قرارداد ممکن است شامل اقدامات امنیتی طرح شده جهت کنترل دسترسی و جلوگیری از استفاده و کپی برداری غیر مجاز باشد. شما می پذیرید که به این مؤلفه های امنیتی مداخله ننمایید. شرکت تسهیل گستر به شما اجازه می دهد که تنها طبق ضوابط این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" این نرم افزار را دانلود، نصب، یا استفاده نمایید و یا به نحوی دیگر از مالکیت معنوی یا عاملیت آن بهره بگیرید. استفاده از اسناد طرف سوم این نرم افزار می تواند تابع ضوابط و شرایطی که بطور نمونه در قرارداد مجوز آن طرف وجود دارد باشد.

3.  رازداری

هر یک از طرفین می پذیرند که نباید بدون موافقت مکتوب طرف دیگر، اطلاعات مربوط به مشتریان، اسرار تجاری، روش ها، فرایندها یا دستورالعمل ها یا دیگر اطلاعات تجاری، مالی یا محرمانه طرف دیگر که در طول اجرای این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" مطلع می شوند را برای طرف سوم افشاء کنند. این تعهد بایستی از لغو یا انقضای این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" جلوگیری به عمل آورد. این نرم افزار حاوی اسرار تجاری و مهارت های اختصاصی می باشد که متعلق به شرکت تسهیل گستر بوده و با اطمینان صریح در دسترس شما قرار داده شده است. هر گونه استفاده یا افشای این نرم افزار یا الگورتیم ها، پروتکل ها یا وجوه مشترک آن بدون مطابقت صریح با این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" می تواند بعنوان نقض حقوق اسرار تجاری شرکت تسهیل گستر مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد.

4.  حقوق غیر قابل انتقال

شما نمی توانید حقوق خود در این نرم افزار را اجاره دهید، بفروشید، مجوز فرعی دهید و واگذار کرده یا انتقال دهید؛ همچنین نمی توانید اجازه دهید که بخشی از نرم افزار روی کامپیوتر مؤسسه قانونی یا شخص دیگری کپی گردد.

5.  استعمال مجاز

جهت تکمیل حقوق خود نسبت به نصب و ثبت صحیح نرم افزار یا بدست آوردن شماره سریال معتبر نرم افزار، شما تنها به انجام موارد ذیل مجاز هستید:

الف) از اسناد در معاملات و قراردادهایی که شما یکی از طرفین هستید استفاده نمایید. وکیل شما می تواند اسناد را جهت تطبیق دادن با نیازهای مخصوص شما بررسی، تفسیر و اصلاح کند. از شما دعوت می شود از مشاور قانونی باکفایتی به منظور دریافت مشاوره در خصوص استفاده از اسناد و/یا رابطه قرار دادی که برقرار می نمایید کمک بگیرید.

ب) اسناد را جهت تطابق با نیاز های خود و رابطه قراردادی که منعقد کرده اید اصلاح نمایید.

پ) اگر شما وکیل هستید، تنها می توانید برای موکلان بدون واسطه ای که با آنها رابطه وکیل - موکل دارید اسناد را اصلاح کرده و مورد استفاده قرار دهید. مجوز تنها برای استفاده یک وکیل منحصر به فرد است. همینطور، تنها می توانید از اسناد استفاده نمایید. وکلا یا شرکای دیگر دفتر وکالت شما نمی توانند از اسناد استفاده کنند. آنها نیز بایستی مجوز دریافت کنند.

ت) چنانچه تنها مجوز استفاده از نسخه رایگان نرم افزار را دارید، به منظور انتقال نسخه دیجیتالی هر بخشی از اسناد، طرف های دریافت کننده نیز باید مجوز استفاده از نرم افزار را داشته باشند. اگر طرف های دیگر مجوز نداشته باشند، توصیه می شود لینکی جهت خرید و دانلود نرم افزار ارسال نمایید تا به موجب آن مجوز دریافت نمایند. طرفین و وکیل شما می توانند به عنوان بخشی از فرایند طبیعی مذاکره یا به عنوان بخشی از معرفی شما در رابطه جدی وکیل - موکل تغییراتی را برای اسناد پیشنهاد کرده و انجام دهند.

ث) صرفا اسنادی از قبیل مجوزهای آنلاین، اظهارات حریم خصوصی، قراردادهای همکاری آنلاین در فروش، قراردادهای الحاقی و امثال آن را که برای نمایش عمومی یا استفاده در سایت اینترنتی مشترک هستند را بعنوان بخشی از سایت اینترنتی خود یا اموال آنلاین و برای استفاده شخصی نمایش داده یا بصورت آنلاین ارسال کنید.

ج) اجازه کپی از نرم افزار اصلی صرفاً و منحصراً برای اهداف پشتیبانی و بایگانی وجود دارد. در غیر اینصورت هر گونه کپی برداری از نرم افزار غیر مجاز و غیر قانونی است. شما می پذیرید تهیه هر گونه نسخه کپی از نرم افزار مطابق "قرار داد مجوز نهایی کاربر نهایی" کل حقوق انحصاری، علامت تجاری و دیگر تذکرات اختصاصی قرار گرفته در آن توسط شرکت تسهیل گستر را در برداشته باشد؛ باستثنای مواردی که در این جا صریحا مجاز شمرده شوند. همچنین نباید بدون موافقت مکتوب شرکت تسهیل گستر این نسخه کپی را برای طرف سومی توزیع کنید.

6.  توزیع

به جز مواردی که صراحتا در قسمت 5 تعیین شده است مجوز باز کردن یا برداشتن اسناد و یا توزیع آن ها به هر طریقی را ندارید. تنها در صورت داشتن مجوز کتبی از جانب تسهیل گستر، مجاز به توزیع بدون تغییر نرم افزار می باشید. تحت هر شرایطی کل علائم تجاری، مالکیت و اخطار های حقوق انحصاری در نرم افزار باقی می مانند.

 7.  محدودیت ها

 شما نمی توانید: (الف) بدون موافقت مکتوب و صریح شرکت تسهیل گستر عملکردهای فرعی نرم افزار یا مستندات را اصلاح کرده یا ایجاد کنید؛ همچنین مجاز به بهينه سازی، هرگونه اصلاحات یا توسعه، تخصیص به یک مکان یا ترجمه نیستید؛ (ب) جهت دریافت کد منبع یا الگوریتم ها و ایده های اصولی نرم افزار از مهندسی معکوس، تجزيه کردن و دي کامپايل کردن استفاده کنید یا هر تلاش دیگری در این راستا به انجام برسانید؛ (پ) مبادرت به دسترسی غیر مجاز به اسناد، سرور های شرکت تسهیل گستر یا هر نوع خدمات، حساب، سیستم کامپیوتری یا شبکه مرتبط با نرم افزار شرکت تسهیل گستر، وابستگان، نمایندگان، شرکا و مشتریان آن کنید؛ (ت)  هر گونه علامت تجاری، لوگو، حق انحصاری یا دیگر اخطار های اختصاصی یا علائم موجود در نرم افزار را تغییر دهید؛ (ث) هر گونه تبلیغات، پنجره تبلیغی، جدول بندی، ارتباط با سایت اینترنتی یا خدمات، یا ویژگی های دیگری که بخشی از نرم افزار هستند را مسدود کنید، از کار بیندازید، یا بگونه ای دیگر بر آن ها تأثیر بگذارید؛ (ج) این نرم افزار یا هر قسمتی از آن را در هر نرم افزار، برنامه یا محصول دیگری ترکیب کنید، بگنجانید یا بنحو دیگری در آن قرار دهید؛ (چ) هنگام ثبت نرم افزار اطلاعات غلط ارائه کنید؛ (ح) نرم افزار یا محتویات آن را از طریق شبکه های محلی، اینترانت، FTP، صفحات مذاکراتی آنلاین، اتاق های تبادل اطلاعات، شبکه ها یا تکنولوژی های همتا، گروه های خبری، صفحه اعلانات، list-serve  یا هرگونه سیستم ارتباطاتی اشتراکی دیگر انتقال داده یا در دسترس سایرین قرار دهید، و یا نرم افزار را روی سروری قرار دهید که در نتیجه بواسطه شبکه ای عمومی همانند اینترنت در دسترس همگان قرار بگیرد؛ (خ) به گونه ای از نرم افزار استفاده کنید که این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" یا هر قانون دیگری را نقض کند؛ یا (د) جهت انجام هر یک از موارد فوق طرف سومی را مجاز شمرده یا با وی همکاری نمایید.

 8.  تبلیغات

 شما نمی توانید بدون موافقت مکتوب شرکت تسهیل گستر در هرگونه مطلب مطبوعاتی، سایت اینترنتی، آگهی تجاری یا اسناد قابل دسترس یا توزیع شده برای عموم به این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" رجوع کنید.

 9.  محتویات و ویژگی های اضافی

 ممکن است بخش های خاصی از نرم افزار در نسخه آزمایشی قفل بوده یا در دسترس نباشند. به منظور بهبود امکانات نرم افزار یا استفاده از محتویات و ویژگی های اضافی باید: (الف) نسخه رایگان را نصب کنید، (ب) اطلاعات ثبت معتبری را تهیه نمایید و (پ) جهت گرفتن شماره سریال معتبر نرم افزار هزینه ای پرداخت کنید. کلیه دارندگان شماره سریال نرم افزار تابع ضوابط و شرایط این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" می باشند.

 10.  شماره سریال نرم افزار

 ممکن است به علت وجود محتویات و ویژگی های خاصی در نرم افزار احتیاج به خرید شماره سریال آن داشته باشید. شما می پذیرید که مبادرت به کنترل، از کار انداختن، تغییر یا برداشتن اجزای سیستم محافظتی شماره سریال نرم افزار نکنید. همچنین می پذیرید که به هر منظوری به شماره سریال نرم افزار دسترسی پیدا نکنید یا هیچگونه تلاشی در راستای دسترسی، کپی، تقسیم یا توزیع آن انجام ندهید.

 11.  به روز آوری نرم افزار

 این نرم افزار بگونه ای طراحی شده است که بصورت خودکار به روز آوری می شود. بواسطه استفاده از نرم افزار، شما موافقت می کنید تا فایل های حاوی آخرین تغییرات، اصلاحات، و/ یا قطعه های نرم افزاری مرتبط با مسائلی از قبیل امنیت، قابلیت تبادل اطلاعات و عملکرد را دریافت نمایید. استفاده شما از فایل های به روز آوری بایستی تحت نظارت این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" باشد مگر اینکه هنگام دانلود یا نصب از شما خواسته شود با "قرارداد مجوز کاربر نهایی" جدیدی موافقت کنید.

 12.  قانون محرمانه بودن داده ها

 الف) برنامه بهسازی نرم افزار: با مشارکت در برنامه بهسازی نرم افزار شرکت تسهیل گستر، به این شرکت اجازه می دهد که اطلاعات بی نام مربوط به استفاده شما از نرم افزار از قبیل فرکانس استفاده از نرم افزار و ویژگی های خاص آن، و اطلاعات مربوط به خطاهای پیش آمده در جریان استفاده از نرم افزار را دریافت کند. این اطلاعات کاربردی بی نام جهت تشخیص موارد عملکردی و بهبود قابلیت اطمینان نرم افزار و ویژگی های آن می باشد. که با هیچ اطلاعات دیگری که هویت شما را شناسایی می کنند پیوست نخواهند شد.

 

ب) اطلاعات شخصی:  در جریان فرایند نصب، یا در زمان هایی پس از آن، ممکن است از شما خواسته شود که اطلاعات بخصوصی را که برای اختصاصی کردن اسناد معینی، ارسال اطلاعات شرکت تسهیل گستر از طریق ایمیل یا پست معمولی برای شما و بهبود و تغییر برخی از اطلاعاتی که از طریق نرم افزار به شما ارائه شده است استعمال خواهند شد را ارائه کنید. برای مثال، ممکن است کشور/ استان/ شهرستان شما پرسیده شود، که نرم افزار می تواند از آن ها به منظور فراهم کردن اسناد مناسب محلی و/ یا محصولات مرتبط استفاده نماید. کلیه اطلاعات اختصاصی و محرمانه با استفاده از پروتکل ایمن SSL منتقل می شوند. اطلاعات شخصی و غیر شخصی  جمع آوری شده توسط نرم افزار طبق بالاترین محرمانگی و استانداردهای محافظت از اطلاعات دارای مقبولیت جهانی محافظت می شوند، و همانگونه که در سیاست محرمانگی ما توصیف شده است بدون موافقت شما به معرض نمایش یا اشتراک گذاشته نمی شوند (می توانید رجوع کنید به حریم خصوصی)

 13.  محدودیت مسئولیت

 باستثنای الزام قانونی، شرکت تسهیل گستر و کارکنان، مدیران، اعطاءکنندگان مجوز، همکاران، و نمایندگان آن هیچگونه مسئولیتی در قبال هرگونه خسارت مستقیم، غیر مستقیم، خاص، تصادفی، مهم، یا اخطار آمیز ناشی از یا به طریقی مرتبط با این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" و یا استفاده یا ناتوانی در استفاده از نرم افزار  بانضمام خسارت ناشی از زیان سر قفلی، وقفه کاری، منافع از دست رفته، تلفات اطلاعات، و بد عمل کردن یا خرابی کامپیوتر ندارند، ولو اینکه از احتمال این خسارات آگاهی داشته باشند و علیرغم تحقیقات و نظریه ای (قراردادی، خارج از قرارداد یا بگونه ای دیگر) که چنین ادعایی بر مبنای آن می باشد، مسئولیت شرکت تسهیل گستر تحت این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" محدود به تعویض CD حاوی نرم افزار می باشد و از پنج هزار تومان تجاوز نخواهد کرد.

 14.  عدم پذیرش ضمانت

 شما نرم افزار را همین گونه که هست و با تمامی عیوب احتمالی می پذیرید. شرکت تسهیل گستر تمامی ضمانت های صریح یا ضمنی بانضمام ضمانت های قابلیت معامله و قابلیت برای هدفی به خصوص را قبول نمی کند. شرکت تسهیل گستر هیچگونه ضمانت یا نمایندگی راجع به محتویات اسناد و استفاده شما از اسناد، یا مناسب بودن اسناد برای اهداف ویژه شما ندارد. اسناد مشروح و پرجزئیات، اما به فرم عمومی هستند. ممکن است قوانین قابل اجرایی در کشور/ استان/ شهرستان شما وجود داشته باشد که نیاز باشد در اسناد نهایی بیان شوند. به طور جدی از شما دعوت می کنیم از مشاور با کفايتی جهت بررسی اسنادی که در جریان استفاده از نرم افزار ایجاد می کنید و جهت دادن مشاوره به شما در هر معامله ای که قصد دارید درگیر آن شوید، کمک بگیرید.

 همانگونه که ذکر شد شرکت تسهیل گستر هیچگونه ضمانتی نسبت به اسناد ارائه نمی کند، و از این رو هیچ دلیلی برای شکایت از شرکت تسهیل گستر ندارید. هرچند، اگر هرگونه اقدام، مطالبه، دادخواست، تهدید یا تقاضایی علیه شرکت تسهیل گستر به انجام برسانید و در واقع فائق نیایید، شما موظف هستید کل حق الزحمه و مخارج وکیل شرکت تسهیل گستر در ارتباط با این اقدام را بپردازید. به همین ترتیب، اگر شرکت تسهیل گستر مجبور شود اقدامی قانونی جهت اجرای این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" یا حقوق ذیربط آن یا حقوق تحت قوانین کشوری انجام دهد، شما حق الزحمه و مخارج وکیل شرکت تسهیل گستر را پرداخت خواهید نمود.

 15.  نقض این "قرارداد مجوز کاربر نهایی"

 شرکت تسهیل گستر کلیه حقوقی که مخصوصا در قسمت فوق به شما اعطا نشد را حفظ کرده است. شرکت تسهیل گستر حق دارد در شرایطی که شما از حقوق شرکت تسهیل گستر تخلف کنید علیه شما اقدام کند. هر گونه استفاده که در محدوده صریح و دقیق این مجوز نباشد به عنوان تخلف ملاحظه خواهد شد. شما تأیید و موافقت می کنید که خسارات شرکت تسهیل گستر در صورت تخلف شما از این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" اساسی خواهد بود و اینکه در چنین شرایطی شرکت تسهیل گستر آسیب جبران ناپذیری متحمل خواهد شد. همینطور شرکت تسهیل گستر بایستی این حق را داشته باشد تا جبران خسارت منصفانه ای را بانضمام وصول خسارات، دریافت حکم توقیف، وصول خسارات قانونی، وصول حق الزحمه وکیل، و هر گونه جبران خسارت مقدور دیگری را دریافت کند.

 16.  انقضاء

 در صورت عدم انجام تعهدات الزامی شما تحت این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" و  اشتغال به فعالیتی که شرکت تسهیل گستر برای رفاه خود مضر تشخیص دهد یا در صورتی که شما ورشکسته یا معسر شوید، شرکت تسهیل گستر باید حقی منحصر به فرد و انحصاری جهت فسخ فوری این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" و تعلیق مجوز شما جهت استفاده از نرم افزار داشته باشد. این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" به محض نصب نرم افزار قابلیت اجرا دارد و تا زمان انقضاء مؤثر و قابل اجرا می ماند. به محض انقضاء این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" توسط شرکت تسهیل گستر، شما موظف هستید نسخه اصلی و تمامی نسخه های کپی نرم افزار و اسناد را بانضمام کپی های جزئی و تغییرات اعمال شده را به شرکت تسهیل گستر بازگردانید.

 17.  چشم پوشی و قابلیت تفکیک پذیری

 چشم پوشی شرکت تسهیل گستر از بخشی از  ضوابط این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" نباید موجب تغییر "قرارداد مجوز کاربر نهایی" یا چشم پوشی شرکت تسهیل گستر از ضوابط بعدی شود. اگر هر قسمتی از این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" غیر قابل اجرا یا باطل شده باشد، بر اعتبار باقیمانده این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" تأثیری نخواهد داشت و ضوابط آن معتبر و قابل اجرا خواهند بود.

 18.  تذکرات الکترونیکی

 شما موافقت می کنید که شرکت تسهیل گستر می تواند اطلاعات و تذکراتی در خصوص نرم افزار و شرکت تسهیل گستر را با استفاده از آدرس ایمیلی که شما هنگام نصب نرم افزار یا پس از آن تعیین کرده اید به شما ارائه کند. شرکت تسهیل گستر می تواند از طریق (الف) ایمیل، البته اگر آدرس ایمیل معتبری به شرکت تسهیل گستر داده باشید، یا (ب) قراردادن تذکر بر روی سایت اینترنتی شرکت تسهیل گستر یا سایت دانلود نرم افزار که تحت تملک و فعالیت شرکت تسهیل گستر می باشد، تذکراتی را به شما بدهد. شما می توانید از موافقت خود برای تذکرات الکترونیکی صرف نظر کنید.

 19.  اصلاحیه

 شرکت تسهیل گستر حق اصلاح یک جانبه تمامی پیشنهادات، ضوابط قیمت گذاری یا دیگر موارد مربوط به نرم افزار، سایت اینترنتی شرکت تسهیل گستر یا این  "قرارداد مجوز کاربر نهایی" را برای خود محفوظ می دارد.

 20.  قوانین حاکم

 این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" بایستی تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران تفسیر و نظارت شود. شما می پذیرید و موافقت می کنید که تمامی اقدامات قانونی مربوط به موضوع این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" باید در دادگاه های شهر تبریز از کشور ایران مطرح شوند و اینکه حوزه قضایی و حوزه صلاحیت دادگاه برای چنین اقداماتی بایستی منحصرا در چنین دادگاه هایی واقع شوند.

 21.  قرارداد کامل

 این "قرارداد مجوز کاربر نهایی" فی مابین شرکت تسهیل گستر و شما در رابطه با نرم افزار می باشد و هر گونه معرفی، مذاکرات، تعهدات، ضمانت ها، ارتباطات یا تبلیغات قبلی مربوط به نرم افزار را جایگزین می کند.

 جهت استعلام لطفا با مشخصات ذیل تماس بگیرید:

 ایران، تبریز، تقاطع منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر. شرکت تسهیل گستر و کسب یار هر دو علائم تجاری ثبت شده یا علائم تجاری شرکت ثبت شده تسهیل گستر در کشور ایران و/یا کشور های دیگر می باشند.

 

سبد خرید شما


سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//