تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد مالی و حسابداری قرارداد تامین سرمایه


 قرارداد تامین سرمایه


قرارداد تامین سرمایه
 

قرارداد تامین سرمایه

 

این قرارداد تامین سرمایه ("قرارداد") از تاریخ ] تاریخ ذکر گردد [

 

مابین: ]نام شرکت شما [  ( "وام گیرنده")، سهام دار شرکت ]نام شرکت[، ساکن:

 

]آدرس کامل شما[

 

و: ]نام طرف دوم[ ("وام دهنده")، شرکتی که مطابق قوانین ]نام کشور[ ایجاد    

   شده و فعالیت می کند و دفتر مرکزی آن در:

 

]آدرس کامل شرکت[ واقع است

قابل اجرا می باشد.

 

 

مقدمه اینکه وام گیرنده در نظر دارد از شرکت ]نام شرکت[ ("وام دهنده") اعتبار گردان به مبلغ ]مبلغ[ دریافت کند.

 

مقدمه اینکه وام گیرنده در نظر دارد تمام سهام منتشر شده و معوقه ]نام شرکت شما[ را به مالکیت خود درآورد.

 

مقدمه اینکه وام گیرنده به خواست و میل خود تقاضای این قسم از وام را نموده است.

 

قرار بر این است که:

 

1.      ]نام شرکت شما[به عقد قرارداد با وام دهنده بر اساس شرایط و مفاد بیان شده در پیش نویس قرارداد وام که به موجب قرارداد کنونی تایید می گردد ("قرارداد وام") اقدام نماید. به موجب قرارداد وام، وام دهنده وامی به مبلغ ]مبلغ ذکر گردد[ را به ]نام شرکت شما[ اعطا می کند و ]نام شرکت شما[ می تواند بر اساس اصل گردان آنرا مطابق آنچه در ذیل می آید دریافت نماید:

 

(1)  بصورت پول رایج کشور ]نام کشور[ با سود حداقل بعلاوه سود سالیانه ]مبلغ سود[ %.

 

(2)  بصورت پول رایج کشور ]نام کشور[ با سود پایه ]نام کشور[ بعلاوه سود سالیانه ]مبلغ سود[ %.

 

(3)  با استفاده از برات مدت دار بانکی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)  به صورت اعتبار اسنادی، اعتبار نامه قانونی و ضمانت نامه بانکی.

 

2.      ]نام شرکت شما[ اوراق قرضه ("وثیقه") در قبال وام به مبلغ ]مبلغ وام[ به پول رایج کشور ]نام کشور[ و  بهره سالیانه ]مبلغ ذکر گردد[ % را صادر می کند.

 

3.      ]نام شرکت شما[ با تمام امکانات مالی و معنوی خود پرداخت تمامی مبلغ قابل پرداخت اوراق قرضه را تضمین نماید.

 

4.      ]نام شرکت شما[ وثیقه ای به عنوان وجه الضمان بازپرداخت اقساط بدهی های حال و آینده و همچنین به نشانه تعهد ]نام شرکت شما[ متعاقب قرارداد وام، تحت شرایط و مفاد قرارداد تعهد وثیقه که توسط  قرارداد حاضر تایید می گردد، را در رهن قرار دهد.

 

5.      قرارداد وثیقه یاد شده تحت قوانین کشور ]نام کشور[ و بصورت سند تودیع امانت محضری بوده و در صلح ]نام امانت دار[ به عنوان امانت دار می باشد، به روشی که در قرارداد وثیقه اشاره گردیده است.

 

6.      علاوه بر قرارداد وثیقه اشاره شده و به عنوان ضمانت بیشتر در قبال بازپرداخت بدهی های کنونی و آتی و همچنین مسئولیت ]نام شرکت شما[ متعاقب قرارداد تامین سرمایه:

 

(1)  ]نام شرکت شما[، ملک یا دارایی ای را، که در قرارداد وجه الضمان اشاره گردیده، و با توجه به شرایط و مفادی که در قرارداد حاضر آورده می شود را به عنوان حق تصرف وجه الضمان1 قرار می دهد.

 

(2)  ]نام شرکت شما[، تمام بدهی دفتری خود را به وام دهنده منتقل کرده، اینکار با استناد به شرایط و مفاد قانونی ]نام کشور[ مربوط به بدهی دفتری انجام می گیرد، که به موجب این قرارداد تایید شده ("انتقال بدهی دفتری. ]نام کشور ذکر گردد[") و مطابق با کلیت قانون انتقال بدهی های ]نام کشور[ می باشد.

 

(3) 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


خارق العاده ترین تغییرات مورد نیاز سازمان تان به وسیله خود شما و به کمک مستندات "کسب یار" انجام خواهد گرفت. هم اکنون شما نیز قادر هستید با استقرار استانداردهای این اسناد در کسب و کارتان با شرکتهای موفق بین المللی همگام شوید.

همین الان با خرید "کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.

 


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//