تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه

مقالات

کارآفريني در کشور اتريش


کشور اتريش با داشتن بيش از هشت ميليون نفر جمعيت در اروپاي مرکزي قرار دارد. اين کشور جزء کشورهاي صنعتي است که داراي وضعيت اقتصادي خوبي است . در سال ۲000، سرانه توليد ناخالص داخلي اين کشور حدود ۲۳000 دلار آمريکا بوده است و ميزان بيکاري در آن حدود جهاردرصد تخمين زده مي‌شود. کارآفريني و شرکت هاي کوچک و متوسط (SME) در اقتصاد اتريش تاثير فراواني دارند . آنها يک و نيم ميليون شغل يا به عبارتي 1/66درصد از کل مشاغل در صنعت و خدمات را در سال ۱997 ايجاد نموده‌اند. کسب و کار متوسط در اتريش داراي ۱۱ کارمند مي‌باشد که بالاتر از حد متوسط اتحاديه اروپا است .

۱ - برنامه هاي دولت اتريش در ارتقاي کارآفريني :

اهم اقدامات دولت اتريش در زمينه ترويج و گسترش کارآفريني به قرار ذيل مي‌باشد :

۱ - ۱- آموزش براي يک جامعه کارآفرين :

· توجه ويژه‌اي براي تشويق کارآفريني در مدارس و دانشگاهها صورت گرفته است. آموزش بيشتر در کسب و کارها نيز مورد تشويق قرار گرفته است. در سال ۱998، ۴7 درصد از شرکت‌ها کوچک و متوسط در قسمت آموزش حرفه‌اي براي کارکنانشان فعال بوده‌اند - دانش‌آموزاني که سن آنها بين ۱۵ تا ۱9 سال مي‌باشد، بايد يک طرح کسب و کار را ارائه دهند و يک کسب و کار کوچک را در مدرسه خود براي يک سال درسي ايجاد کنند. آنها محصولاتي را توليد مي‌کنند و خدماتي را در بازار محلي ارائه مي‌دهند و تمام تصميم‌گيري‌هاي مربوط به کسب و کار را خودشان انجام مي‌دهند. از سال تحصيلي ۱۹۹۷ ـ ۱۹۹۶تعداد اين کسب و کارهاي کوچک در اتريش دو برابر شده است .

· يک شرکت مجازي مدلي از يک شرکت واقعي مي‌باشد که چگونگي رويداد وقايع را براي يک کسب و کار شرح مي‌دهد و همچنين چگونگي ارتباط يک شرکت با شرکت ديگر و تنوع فرهنگ‌هاي کسب و کار را بيان مي‌کند. اين مدل در تمام کالج‌هاي بازرگاني و مدارس کسب و کار در اتريش اجباري مي‌باشد و براي اهداف آموزش بازرگاني در تمام مدارس حرفه‌اي توصيه مي‌شود. در اتريش در حال حاضر به طور رايج 8۵0 مورد از اين شرکت‌هاي مجازي وجود دارد که اين تعداد غير از ۳۵00 مورد در سطح جهاني مي‌باشد .

· کرسي مديريت نوآوري و ايجاد کسب و کار (IUG) در دانشگاه کلاگن فورت از ژوئن سال ۱۹۹۹ به وجود آمده است. اين اولين کرسي مديريت کارآفريني در اتريس محسوب مي‌شود . موضوعات آموزش و تحقيقات در هر دو زمينه اصلي مديريت نوآوري و ايجاد کسب و کار را شامل مي‌شود .

· پروژه Technolontakte براي انتشار دانش فني «از عمل تا عمل» و سازماني تدوين شد. با حمايت مالي از طرف وزارت فدرال کار و امور اقتصادي، دوره آموزشي جديدي در اتريش در حال سازماندهي مي‌باشد که به «ملاقات شرکت به شرکت» معروف است. اين پروژه به کسب و کارهاي علاقمند اين فرصت را مي‌دهد که از ساير کسب و کارهاي موفق مواردي را ياد بگيرند. براساس تواق همکاري‌هاي مشترک، کارآفرينان اتريشي مي‌توانند در رشته‌هاي مشابه در کشور آلمان شرکت کنند .

۱ -۲- دسترسي به منابع مالي براي شرکت‌هاي کوچک‌تر و در يک مرحله زودتر، تامين مالي براي گسترش شرکت‌ها با تکنولوژي بالا

· با اصلاح قانون ارتقاي SME در دسامبر ۱998، سقف مسئوليت بانک تضمين کسب و کار کوچک Burges از ۴۵0 ميليون دلار به 700 ميليون دلار افزايش يافت. علاوه بر آن بانک OHT ۲۳۰ ميليون دلار براي تضمين اعتبارات تصويب نموده است. وزارت فدرال امور مالي ممکن است به نمايندگي از طرف دولت مرکزي اتريش تضمين نمايد که در صورت موجود نبودن منابع، ضمانت‌هاي اين دو بانک را انجام دهد. در طي سال ۲000 سقف اعتبار براي يک وام تنها، افزايش بيشتري يافته و از ۶۵0 هزار دلار به ۱۶00 هزار دلار رسيده است .

· تضمين خودي سرمايه: که به منظور بهبود ساختار مالي شرکت‌هاي کوچک و متوسط از طريق بيمه‌گري و تضمين براي حفظ اعتدال اين شرکت‌ها طراحي شده است. اين تضمين ريسک ورشکستگي گروههاي تامين کننده سرمايه براي کسب و کارها را پوشش مي‌دهد .

· برنامه بورس براي فرشتگان کسب و کار از اواخر سال ۱99۶ اجرا شده است. هدف از اين برنامه گردآوري کسب و کارهاي در حال گسترش است که در جستجوي سرمايه و سرمايه‌گذراني است که داراي سرمايه و تجربه مديريت مي‌باشد، يک شبکه فعال فرشته کسب و کار در اتريش وجود دارد که شامل ۵۵ سرمايه‌گذار بوده جمعا ۳۴ ميليون دلار براي ۴9 کسب و کار فراهم کرده است .

· برنامه تامين مالي اوليه: به منظور کمک به اجراي کسب و کارهاي جديد و گسترش کسب و کارهاي موجود اجرا شد. اين برنامه هر ساله ۱0 تا ۱۵ کسب و کار با تکنولوژي بالا را از بين بيش از ۲00 درخواست انتخاب کرده آنها را تامين مالي مي‌کند .

۱ -۳- دسترسي به تحقيق و نوآوري و استفاده بهتر از پتنت‌ها توسط SME ها

· برنامه ارتقاي نوآوري و استفاده از تکنولوژي : FINT اين برنامه فعاليت‌هايي را پوشش مي‌دهد که شامل کمک به SME‌ هايي است که نياز به تغيير و نوآوري دارد و براي آنها روشهاي جديد را براي نوآوري فرآيند توسعه مي‌دهد. يک CD_Rom با عنوان موفقيت از طريق تغيير و تحول براي کمک به کارآفرينان در اين زمينه تهيه شده است تا نياز به تغيير را تشخيص دهند و مشکلات را حل کنند .

· يک تخفيف تحقيقاتي: براي هزينه‌هاي توسعه يا بهبود ابداعاتي که از نقطه نظر اقتصاد ملي با ارزش هستند، اختصاص يافته است. براي اين تخفيف ارزش ابدعات طراحي شده يا تکميل شده بايد از طريق يک گواهي‌نامه از طرف وزارت فدرال کار و امور اقتصادي مورد تاييد واقع شود به شرکت‌ها داده مي‌شود .

· برنامه Kplus : به منظور بهبود همکاري‌هاي مشترک ميان علم و دنياي کسب و کار و کاربرد تحقيق در مقياس رقابت بين‌المللي اجرا گرديد. لذا مراکز مهارت در حال ايجاد مي‌باشند و براي کي دوره محدود تحت يک روش انتخاب رقابتي براساس معيارهاي کيفي شرکت حمايت مي‌شود. تا کنون ده مرکز Kplus ايجاد شده و دو مرود نيز در حال گرفتن محوزهاي لازم مي‌باشد. براي افزايش اين مراکز، تبليغاتي نيز در حال انجام است .

۱ -۴- بهبود ديدگاه خدمات حمايتي

· برنامه YEN ) شبکه شرکت‌هاي جوان) براي ارتقاي کسب و کار WIFI از سوي اتاق بازرگاني و صنعت وين براي ارائه خدمات مجازي به ايجاد‌کنندگان شرکت‌هاو کارآفرينان جوان ايجاد شد. اين شبکه در حال حاضر با اطلاعات زياد برروي اينترنت موجود مي‌باشد و اطلاعاتي را در زمينه اقداماتي اضافي حمايتي« مراکز مشاوره، انتشارات و ... ارائه مي‌دهد .

· برنامه EU-Info-Broker : يک برنامه کمکي آزاد اتحاديه اروپا مي‌باشد که به صورت پايگاه داده‌ها در دسامبر ۱997 ايجاد شده است و توسط مرکز اطلاعات اروپا (اتحاديه صنعتي اتريش) با حمايت مالي قابل ملاحظه از طرف وزارت فدرال امور اقتصادي توسعه يافته است. اين برنامه به سوالاتي از قبيل انرژي، تحقيق، جوانان، SME‌ ها و همچنين انواع حمايت‌ها (براي مثال سهامداران، اهدا و وام‌ها) پاسخ مي‌دهد .

۱ -۵- بهبود امور دولتي

· قانون ياري راه‌اندازي کسب و کارها : (NEUFOG) تحت قانون رفورم ماليات ۲000 تصويب شد. اين قانون معافيت از انواع ماليات، حق‌الزحمه، باطلل کردن تمبر، ماليات انتقال مستقيم، ماليات‌هاي سرمايه‌گذاري سرمايه را براي راه‌اندازي کسب و کارها فراهم مي‌کند .

۱ -۶- بهبود استخدام و شرايط کاري

· از ژانويه ۱999 کارفرمايان با بيش از ۵0 کارمند مي‌توانند تعهدات و مسئوليت‌هاي خود را در زمينه ايمني و بهداشت شغلي در محل کار به طور مجاني با استفاده از «مراکز پيشگيري که توسط شرکت‌هاي بيمه حوادث» داير شده‌اند، اجرا کنند. يک اصلاح که در« قانون زمان کاري» صورت گرفته است، بيشتر از قبل زمان کاري را انعطاف پذير ساخته است .

۲ - حمايت از کارآفرينان جوان از طريق آموزش و مشاوره

دنياي کار در آينده به طور فزآينده‌اي از طريق خوداشتغالي تعيين خواهد شد. اگر شبکه‌هاي واحدهاي کوچک و مستقل با سلسله مراتب پايين به جاي ساختارهاي سنتي شرکت‌ها درآيد، اهميت زيادي خواهد يافت. همچنين روند رو به رشد خصوصي سازي و کار در بازار نوين مزاياي شرکت‌هاي کوچک و متوسط را ارتقا خواهد بخشيد. توسعه يک شرکت تا حد زيادي به فعال سازي رقابت در سطح فردي و سازماني بستگي دارد به طوري که بتواند براي آنها مزيت‌هاي رقابتي را ايجاد کند و توسعه و حضور اقتصادي آنها را تضمين کند. بنابراين تقويت فعاليت‌ها براي راه‌اندازي SME ‌ ها يک موضوع صريح و آشکار در سيسات‌هاي اقتصادي اتريش بوده است .

براي کارآفرينان جوان موارد زيادي طرح و برنامه وجود دارد که توسط ايالت‌ها و بخش‌ها، اتاقهاي بازرگاني يا ساير موسسات ايجاد شده است که بعضي از آنها عبارتند از :

· شروع به کارهاي خاص

· مشاوره و راهنمايي

· چک ليست‌ها، کتابچه‌هاي راهنما و سمينارهاي اطلاعاتي .

در سطح ايالتي سه دسته از اقدام مورد توجه کارآفرينان جوان قرا ردارد :

· برنامه‌‌هاي حمايتي براي کارآفرينان جوان که به صورت کمک‌هاي مالي تسهيلات را در اختيار آنها قرار مي‌دهد. اين تسهيلات براي راه‌اندازي شرکت مي‌باشد .

· برنامه‌هاي تامين مالي براي حمايت از راه‌اندازي کسب و کارها در زمينه تکنولوژي‌هاي جديد، با مهارت‌هاي فني برجسته که هزينه‌هايي براي متخصصان خارجي و ... را به صورت کمک‌هاي مالي پرداخت مي‌کنند .

· طرح پس انداز براي تاسيس کنندگان که به موجب آن مي‌توان حق بيمه براي راه‌اندازي کسب و کار را به صورت مالي و اعتبارات سرمايه‌گذاري طلب نمود .

۳ - مشکلات کارآفريني در اتريش

با مطالعه انجام شده، مشکالت کارآفريني و شرکت‌هاي کوچک و متوسط عمدتا به صورت زير است :

· سيستم مالياتي اتريش که ايجاد و ادامه کار شرکت‌ها را مشکل مي‌سازد .

· محيط قانوني که مي‌تواند به عنوان مانع بر سرراه فعاليت‌هاي کسب و کار قرار گيرند. (تاسيس بازارچه کسب و کار از اقدام دولت اتريش در رفع اين مانع مي‌باشد (

۴ - برنامه‌هاي کارآفريني در دانشگاه‌هاي اتريش

سه برنامه کلي وجود دارد :

 • برنامه «دانشمندان کسب و کار تاسيس مي‌کنند، دانشمندان کسب و کار راه‌اندازي مي‌کنند» :
 • هدف از اين برنامه فعال کردن اقتصاددانان دانشگاهي در مسير نوآوري و کاربرد نوآوري است. اين برنامه در سال ۱98۶ آغاز شده که از تاسيس و راه‌اندازي طرحهاي دانشگاهيان تا سقف ۲۳000 دلار حمايت مي‌کنند .

 • برنامه رقابتي ايده تا کسب و کار (I۲B) :
 • هدف از اين برنامه ايجاد اقتصاد روان، انتقال تکنولوژي نو، ارائه خدمات به ايده‌هاي نو، حمايت از ايده‌هاي نو انتقال آنها به بازار، برنامه‌ريزي رقابتي کسب و کارها و ايجاد شبکه‌هاي تاسيس مي‌باشد. اين برنامه در سال ۲000 شروع گرديد و ميزان حمايت مالي آن حدود چهار ميليون دلار مي‌باشد .

 • برنامه تاسيس مرکز A+B
 • هدف از اين برنامه افزودن دائمي تعداد دانشگاه‌ها به بحث کسب و کار، بالا بردن کيفيت و امکان موفقيت در ايجاد کسب و کار، توسعه توانايي ايجاد موسسات از طرف دانشگاهها و مدارس عالي خارج از دانشگاه، بهبود مسير تحقيقات براي ايجاد شرکت، حمايت از انتقال تکنولوژي، استفاده از روشهاي مختلف آموزشي، تدريس بيشتر رشته کارآفريني در دانشکده‌هاي مهندسي و بازرگاني است .

  جهت تشويق به کارآفريني فردکارآفرين «کسي که ايده يا فکر نو دارد» مي‌تواند حداکثر دو سال در اين مرکز بماند و هزينه‌هاي شخصي براي يک و نيم سال توسط وام بدون بهره تامين خواهد شد .

 • کارآفريني در دانشگاه‌هاي اتريش
 • در کليه دانشگاههاي ذيل آموزش، تحقيقات و مشاوره در زمينه کارآفريني انجام مي‌شود .

 • دانشگاه کرنر
 • دانشگاه کلاگن فورت
 • دانشگاه صنعتي گراز
 • دانشگاه يوهانس کپلر لينز
 • دانشگاه اقتصادي وين
 • دانشگاه کارل- فرانسز- کراز
 • ارسال کننده
  فهیمه پرکم
  نویسنده
  مهندس ناهيد شيخان
  آراء
  2
  ویژه
  خیر
  رتبه دهی به مقاله
  2 رای
  مورد علاقه:
  0

  سبد خرید شما


  سبد خریدتان در حال حاضر خالی می‌باشد.

  دسته بندی مقالات

  آمار مقاله ها

  3646 مقاله و 369 مجموعه

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 12.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg
  • 15.jpg
  • 16.jpg
  • 17.jpg
  • 18.jpg
  • 19.jpg
  • 20.jpg
  • 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 24.jpg
  • 25.jpg
  • 26.jpg

  تماس با ما

  تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
  تلفن: 47626486-021

  تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
  تلفن: 04135251447
  فاکس: 04135251448

  عضويت در خبرنامه

  با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
  کسب یار
  مباحث عمومی کسب و کار


  دریافت بصورت HTML؟

  آخرین نسخه کسب یار

  کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


  کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
  آخرین تاریخ بروزرسانی:
  //