تغيير رنگ
 • Default color
 • Brown color
 • Green color
 • Blue color
 • Red color
تغيير طرح بندي
 • leftlayout
 • rightlayout
تنظيم اندازه متون
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
سفارشي سازي صفحه
صفحه اصلی اسناد اینترنت و تکنولوژی قرارداد استقرار تجهیزات


 قرارداد استقرار تجهیزات


قرارداد استقرار تجهیزات

 

 

قرارداد استقرار تجهیزات

 

 


قرارداد استقرار تجهیزات (این «قرارداد»)، در [تاریخ] منعقد شده و نافذ و لازم الاجراست.

 

 

مابین:            [اسم شرکت شما] ("مالک تجهیزات")، شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

[آدرس کامل شما]

 

 

و:                 [نام مشتری] ("مشتری") شخصی که آدرس محل سکونت دائم وی در آدرس ذیل قرار دارد یا شرکتی كه تحت قوانین [کشور] تاسیس گردیده و فعالیت می نماید و دفتر مركزی آن در آدرس ذیل قرار دارد.

 

 [آدرس کامل]

 

 

مشروح قرارداد

 

نظر به اینکه مالک تجهیزات، صاحب تجهیزات و نرم افزارهای خاصی است که در فهرست ضمیمه (A) درج شده است،

 

و با توجه به اینکه مشتری از مالک تجهیزات درخواست کرده است که این اموال را در اختیار او قرار دهد،

 

و با در نظر گرفتن اینکه مشتری موافقت می کند که اموال مذکور را فقط در مکانی که در فهرست ضمیمه (B) (مکان تجهیزات) آورده شده، نگهداری و استفاده کند،

 

و چون سایر شرایط و مقرراتی را که طبق این قرارداد لازم الاجراست، پذیرفته و موافقت می کند که استفاده از این اموال را فقط به مصارفی که در ضمیمه (C) آورده شده محدود کند.

 

بنابراین طرفین موافقت خود را با شرایط و مقررات زیر اعلام می دارند:

 

 

1.       استقرار تجهیزات

 

مالک تجهیزات موافقت می کند که اموال مشروحه در ضمیمه (A) را بصورت قرض موقت به مشتری، برای استفاده محدود طبق شرایط این قرارداد، در مکان تجهیزات مستقر کند. اموال باید صرفاً در مکانی که در ضمیمه (B) شرح داده شده است نگهداری شده و بدون رضایت کتبی مالک، به مکان دیگری منتقل نشود. به محض مطالبه مالک، این تجهیزات باید با هزینه مشتری، به مالک عودت داده شود. در هر زمان، چنانچه مالک، تجهیزاتی بیش از آنچه در این قرارداد موافقت شده، به مشتری تحویل داده باشد، باید جزء شرایط و مقررات این قرارداد مطرح شود، مگر اینکه تحویل و دریافت آن، طی قرارداد دیگری صریحاً به توافق کتبی طرفین رسیده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.       حق دسترسی به تجهیزات

 

در صورت ضرورت، به منظور بازرسی، نگهداری و یا سایر موارد، مشتری باید اجازه و امکان دسترسی به اموال را برای مالک تجهیزات یا نمایندگان او در هر زمان در طول ساعات اداری یا پس از آن فراهم کند.

 

 

3.       محدودیت کاربرد

 

مشتری موظفست از این اموال صرفاً برای مقاصدی که در ضمیمه D شرح داده شده است، استفاده کند و نه غیر از آن. همچنین حق استفاده و کاربرد این اموال باید محدود به افرادی شود که فهرست آنها در ضمیمه E آورده شده است.

 

 

4.       عدم وجود حق تصرف در طول دوره امانت

 

مشتری، چه بصورت اختیاری و چه اجباری، هرگونه حق تصرف، حق وثیقه یا سایر قیود به هر نوع یا هر شکلی را به اموال ضمیمه، نداشته و یا اجازه آن را نمی تواند به دیگری بدهد. در صورتی که هریک از قیود مشابه، به اموال ضمیمه شود، مشتری باید بلافاصله و بدون تأخیر، موجب انفصال این قیود شود.

 

 

5.       ثبت احتیاطی حق وثیقه برای پیشگیری از ادعاهای احتمالی

 

با درخواست مالک تجهیزات، مشتری موظف است تمام اسناد لازم را برای اخذ حکم ثبت  [کد/ قانون] از ادارات دولتی معتبر، در اختیار مالک قرار دهد تا این حکم، عنوان و مالکیت انحصاری مالک تجهیزات را بصورت آگهی عام به اطلاع عموم برساند. تمام هزینه ها و مخارج تهیه این اسناد و تشکیل پرونده مذکور بر عهده مشتری است.

 

 

6.       دوره قرارداد و اتمام آن

 

این قرارداد تا زمانی که تجهیزات به مالک استرداد نشده، همچنان به قوت خود باقی بوده و لازم الاجراست.

 

 

7.       عدم تعارض با حق مالکیت

 

مشتری موافقت می کند که به هیچ وجه، هیچ اقدامی را که متناقض با مالکیت مالک تجهیزات نسبت به اموال است، انجام ندهد. مشتری باید تمام مراحل مورد نیاز برای حفظ حق مالکیت مالک تجهیزات را نسبت به اموال انجام دهد و موظف است تمام اسناد درخواست شده توسط مالک را که مؤید عنوان مالکیت تجهیزات نسبت به اموال است، ارائه کند.

 

 

8.        حفظ و نگهداری

 

از این تاریخ به بعد، و در طول دوره قرارداد، مسئولیت حفظ و نگهداری اموال با مشتری است و باید تمام مراحل لازم را برای حصول اطمینان از اینکه اموال، در وضعیت کاری مناسبی هستند و در همان شرایط تحویل گرفته شده، باقی مانده اند، انجام دهد. مسئولیت نصب ایمن تجهیزات و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عملکرد صحیح و مناسب آنها مطابق تمام معیارها و استانداردهای ایمنی، بر عهده مشتری است. و موظفست تمام اقدامات لازم را برای حصول اطمینان از اینکه تجهیزات مزبور، مورد سوء استفاده یا استفاده غلط واقع نمی شوند، خسارت نمی بینند یا در معرض آسیب دیدگی نیستند، انجام دهد.

 

به محض تحویل، مسئولیت هرگونه احتمال ضایعات، خسارت، خرابی، سرقت یا هر کاهش دیگر در ارزش یا هر نوع خسارت دیگر یا صدمه ای که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه خاصیت یا عملکرد آن ناشی شود، بر عهده مشتری بوده و باید تجهیزات را از و در مقابل خسارات مشابه حفظ کند. بنابراین مشتری در مقابل مالک تجهیزات، موظف است هرگونه خسارت، ضایعات یا خرابی را، صرف نظر از علت آن، جبران کند.

در صورت خرابی تجهیزات، مشتری موظف است هزینه کامل تعویض آنها را به مالک پرداخت کند. لذا باید اطمینان حاصل کند که اموال را از هر حیث و معادل مبلغ تعویض کامل، بیمه کرده باشد.

 

9.       تغییرات، ضمائم

 

مشتری بدون کسب موافقت کتبی از مالک، مجاز به ایجاد هیچ تغییری در تجهیزات نمی باشد.

 

10.      رد تضمین خدمات

 

اموال، به عنوان تسهیلاتی برای استفاده مشتری تهیه و تدارک دیده شده و در اختیار او قرار می گیرد. مالک تجهیزات، درباره وضعیت یا عملکرد اموال، ضمانت هایی ارائه می دهد. اموال بصورت «وضع موجود» تهیه شده و مشتری، تجهیزات را در همین حالت و با تمام عیوب و نقایص احتمالی می پذیرد. به موجب این قرارداد، مالک، هرگونه ضمانت صریح یا ضمنی در رابطه با تجهیزات، شامل و نه محدود به ضمانت قابلیت فروش یا کاربری خاص را از خود سلب می کند.

 

مشتری موافقت می کند که موظفست مالک تجهیزات را در مقابل تمام خسارت ها، ادعاها، مسئولیت ها، اقدامات، تعقیب ها، تهدیدها، مطالبات و پرداخت ها که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از کاربری و عملکرد تجهیزات توسط مشتری یا شخص دیگری است، حفظ کند. این خسارت ها شامل خسارت های اصلی و تبعی عدم درآمد، خسارات تعلیق کسب و کار، خسارت های ناشی از آسیب دیدگی افراد و خسارت های خاص و جزایی بوده، اما صرفاً محدود به موارد مذکور نمی شود، حتی اگر مالک تجهیزات وقوع چنین خسارت هایی را  محتمل و قابل پیش بینی بداند یا از وقوع آنها اطلاع داشته باشد.

 

 

11.      حفظ اطلاعات محرمانه

 

در این خصوص، «اطلاعات محرمانه» به کلیه اطلاعات مشتری، برنامه های عملیاتی و داده ها یا فناوری بکار رفته در تجهیزات مذکور اطلاق می شود، اما با این حال هر نوع اطلاعاتی که (1) حصول یا توسعه آن به ارتباط با مالک و تجهیزات مذکور، وابسته نیست، (2) قبلاً و پیش از ارتباط با مالک یا تجهیزات مذکور، در اختیار مشتری بوده است، (3) اطلاعات مشابه با اطلاعات اختصاصی مالک که معمولاً در اختیار عموم بوده و محدود به قشر یا افراد خاصی نیست، جزء اطلاعات محرمانه محسوب نمی شود. لازم است تمام اطلاعات محرمانه در حفاظت کامل نگهداشته شود و به استثنای موارد فوق العاده ضروری برای اجرای کاربرد مجاز، نباید مورد دسترسی قرار گرفته، استفاده شده و یا فاش شود.

 

بنابراین مشتری موافقت می کند که هر گونه دسترسی، استفاده یا افشای غیر مجاز اطلاعات محرمانه مالک را بلافاصله به او اطلاع دهد، همچنین هر اقدامی (یا حتی مبادرت به عملی) توسط هر کسی برای سرقت، از بین بردن، از کار انداختن، غیر فعال نمودن، بهم زدن تنظیمات،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا انواع اقدامات نفوذی، تغییر یا قطع نمودن تجهیزات مذکور و یا ایجاد اختلال در عملکرد سالم و ایمن آنها را به اطلاع مالک برساند.

 

12.     ملاحظات

 

مکاتبات یا ارسال هرگونه اطلاعیه که به موجب این قرارداد مورد نیاز است یا در نظر گرفته شده، باید کتباً نوشته شود و فرض بر این است که در صورت ارسال ایمیل به آدرس های ایمیل که در زیر فهرست شده اند، توسط طرف مقابل دریافت خواهد شد، به استثنای اطلاعیه پایان دوره قرارداد که باید مکتوب و با پست سفارشی و در خواست دریافت برگ اعلام وصول، فرستاده شود، و فرض بر این است که ظرف [تعداد] روز کاری پس از تاریخ ارسال، تحویل طرف مقابل داده خواهد شد. آدرس ها و ایمیل های مورد نیاز برای این اطلاعیه ها عبارتست از:

 

در صورت ارسال به مالک تجهیزات:       [آدرس]

 

در صورت ارسال به مشتری:               [آدرس]

 

 

13.    

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


برای استفاده از این اسناد تنها کافیست جاهای خالی مشخص شده را بر اساس نیاز و خواسته خود تکمیل نمایید تا حرفه ای ترین اسناد تجاری و اداری را در کمتر از چند دقیقه بدست آورید.
همین الان با خرید " کسب یار" این سند و 1700 سند دیگر در بیش از 7000 صفحه را در اختیار داشته باشید.


 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg

تماس با ما

تهران: فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، طبقه هفتم، واحد 721
تلفن: 47626486-021

تبریز: تقاطع خیابان منصور و بهادری، ساختمان سیمرغ، طبقه پنجم، شرکت تسهیل گستر
تلفن: 04135251447
فاکس: 04135251448

عضويت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه، آخرین اخبار کسب یار و کسب و کار را در ایمیلتان دریافت کنید.
کسب یار
مباحث عمومی کسب و کار


دریافت بصورت HTML؟

آخرین نسخه کسب یار

کسب یار خریداری شده خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.


کسب یار 4.1.0 نسخه نهایی
آخرین تاریخ بروزرسانی:
//