راهنمای نصب

پرینت

راهنماي نصب نرم افزار (لينك دانلود)

راهنماي فعال سازي  و

 راهنماي ارتقاء از نسخه دمو به نسخه اصلي(لينك دانلود)